ForsideDen økologiske illusionStatsministeriet indrømmer: Løkke pustede økoarealerne op

Statsministeriet indrømmer: Løkke pustede økoarealerne op

Statsministeren løj fra Folketingets talerstol

-

Løkke pralede, mens alle så frem til fodbold VM, med at

“Regeringen har givet økonomisk støtte til, at arealer svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive økologisk drevet”

 

 

 

 

Vi har det på bånd.

Baner til børnefodbold

Nu viser det sig, at statsministeren snød på vægten. Denne sides redaktør har fået indsigt i beregningerne og endda fået to svar fra Statsministeriet, der han indhentet dem fra Miljø- og Landbrugsministeriet, der har brygget det hele sammen.

For det første indrømmer ministeriet, at man har regnet med nogle ret små fodboldbaner

I opgørelsen af, at der de seneste to år er givet økonomisk støtte til, at arealer svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive økologiske, er anvendt Dansk Boldspils Unions gældende mål for banestørrelser på 105 x 68 m, dvs. 7.140 m2 eller 0,714 ha. Der er tale om målet for en 11-mands fodboldbane efter standarder gældende fra 1. august 2014, jf. dette link https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/banestoerrelser

Det lyder jo ret tilforladeligt, men man oplyser ikke, at der er tale om baner til  “Børne- og ungdomsfodbold”

Løkke bruger små banestørrelser for at puste det økologiske areal mest muligt op.

 

6.000 ha er allerede omlagt.

Statsministeriet modsiger derudover sig selv ved først at oplyse

Det er i alt givet nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud til 78.800 ha i 2016 og 2017

Men så tager man forbehold

Ca. 6.000 ha af de ca. 78.800 ha er ikke omfattet af omlægningstillæg, det vil sige, disse arealer får ikke ekstrastøtte i to år. Det kan derfor ikke udelukkes, at en andel heraf kan have været økologiske på forhånd.

Jamen så er der jo ikke tale om at landbrugsarealer “kan blive økologsk drevet”, altså tilvækst af det økologiske areal men snarere om øgede tilskud til landbruget. Ministeren burde have tilføjet: “af disse mange fodboldbaner er 8500 allerede økologiske og dem har regeringen for resten ikke givet penge til, men hvis vi alligevel har, så er det fordi

Økologisk arealtilskud har dog også til formål at opretholde økologisk drift af allerede omlagte arealer.

En lodret løgn

Svaret fra Statsministeriet afslører en lodret løgn, som Løkke udtalte fra Folketingets talerstol i forbindelse med afslutningsdebatten. Man skriver:

Til de ca. 78.800 ha, der har fået tilsagn med start i 2016 og 2017, er der i alt givet tilsagn for 612,9 mio. kr. […] EU finansierer 75 % af udbetalingerne.

Det er altså usandt, når Løkke praler med, at regeringen har givet penge. Pengene kommer fra EU og de danske skatteydere. Regeringen har ikke en øre at dele ud af, med mindre de lader hatten gå rundt på regeringsmøderne.

Og det sker ikke.

Vi har tidligere plukket fjerene af den pralende Statsminister ved at vise, at det økologiske areal på trods af tilsagn om støtte til omlægning af store områder, gik tilbage med 6.500 ha. fra 2016-17.

Hvis vi antager, at halvdelen af de 612,9 millioner bliver udbetalt i forbindelse med tilsagn fra 2016, har det altså – summa summarum – kostet skatteyderne 612.900.000 / 2 / 6500 = 47.146 kroner at nedlægge en hektar økologisk areal i 2016-17.

Det sagde Løkke ikke noget om i sin afslutningstale.

Læs her

Bilag 1 – MFVM-svar på henvendelse til STM