Mælkeparadokset.

-

Prisen falder, produktionen stiger

Et tydeligt eksempel på, at udbud er afkoblet efterspørgslen, når det drejer sig om mælk, udspiller sig for tiden.

Forbruget af mælk er faldet i hele Europa med ca.7 %. Alligevel er produktionen steget med 1%.

Arla har sænket afregningen med 60 øre pr. kg og ser sig nu om for at finde nye markeder. Ofte vil den usælgelige mælk med stort energiforbrug blive indsamlet og solgt som mælkepulver i fattige lande eller som foder til svin m.v.

Intet tyder på, at forbrugerne kan påvirke bestandene af kvæg ved at fravælge mælkeprodukter. Produktionen af tørmælk bliver bare skruet i vejret.

Kilde:Finans.dk