Kommentarer til artiklen: Landbrugkrisen går ind i afgørende fase.

Kære Lars Attrup.

Du skrev den 5 januar 2015 i artiklen Landbrugskrisen går ind i en afgørende fase bl.a:

 1. De nærmeste måneder bliver skæbnesvangre for dansk landbrug. Landmændene sprang ind i 2014 fulde af tro på, at en årelang økonomisk krise endelig var forbi. Alt pegede i retning af, at erhvervet var på vej ind i en ny guldalder, hvor en brølende efterspørgsel fra vækstmarkeder som Kina og Rusland ville drive fødevarepriserne i vejret.

  1. Er det god journalistik at benytte udtryk som ”skæbnesvangre”, ”sprang ind i 2014”, ”fulde af tro”, ”en ny guldalder”, ”brølende efterspørgsel”. Det er jo farvede og farvende udtryk, som står i vejen for en realistisk og nøgtern fremstilling. Det kommer til at lyde som en reklame for en actionfilm.

 • Nu er de gyldne drømme knust. Rusland har boykottet fødevarer fra EU. Kinas import af fødevarer er bremset voldsomt op. Priserne på mælk, svinekød og andre landbrugsråvarer styrtdykker i Europa, hvor markederne oversvømmes af varer, der ikke længere kan eksporteres til Rusland og Kina.

  1. Her skyder du flere sproglige krysantemumbomber af: ”de gyldne drømme er knust”, ”priserne styrtdykker”, ”markederne oversvømmes”. Men der er ikke et eneste eksempel på dokumetation. Det bliver ved opblæste påstande og helt uden kildeangivelse. (det ligner Axelborgs stil, men det er bare et gæt. Ret mig, hvis jeg tager fejl!)

 • Derfor kommer de danske landmænd humpende ind i 2015 med blodrøde tal på bundlinjen i de budgetter, som lige nu skal afleveres til bankerne.

  1. ”Humpende”, ”blodrøde tal”…drama for alle pengene…

 • En betydelig del af landmændene vil blive tvunget til at forlade deres gårde, inden året er omme. Udviklingen på markederne i de nærmeste måneder vil afgøre, hvorvidt dette kan foregå som hidtil i en rolig kontrolleret proces. Alternativet kan vi værste fald være den bølge af tvangsauktioner, som bankerne lige siden 2008 har kæmpet for at afværge.

  1. Her fremsætter du tre udokumenterede påstande, en i hver sætning. Det er sådan set i orden, hvis jeg som læser kan gennemskue, hvem der fremsætter dem. Det ser ud som om, at det er Lars Attrup, men det er jo ikke en lederartikel. (det ligner Axelborgs stil, men det er bare et gæt. Ret mig hvis jeg tager fejl!)

 • Det er i bankernes interesse at undgå en stor bølge af landbrugskrak og tvangsauktioner, fordi følgerne er uoverskuelige. Markedet for landbrugsejendomme er svagt, og antallet af købere er få. Hvis et stort antal landbrugsbedrifter på én gang kommer til salg, kan det udløse dramatiske prisfald, som kan trække både landbruget og adskillige banker ind i en økonomisk dødsspiral. Prisen på landbrugsejendomme er allerede faldet 40 pct. siden 2008, og nye prisfald vil gøre endnu flere landmænd teknisk insolvente og medføre nye nedskrivninger i bankerne.

  1. Uklare adjektiver som ”stor bølge”, ”uoverskuelige følger”, ”svagt marked”, ”få købere”, ”dramatiske prisfald”, ”adskillige banker” gør artiklen mindre troværdig. Først i sidste sætning kommer der absolutte tal på bordet, men konsekvenserne glemmer du: at dansk landbrug i årevis levede højt på overvurderede jord- og ejendomspriser.

 • De seneste måneder har økonomien på mange bedrifter imidlertid udviklet så negativt, at bankerne ikke længere kan forsvare at holde dem flydende. Egenkapitalen er for længst slidt op, og uge for uge vokser underskuddene på driften i takt med, at prisen på mælk og svinekød falder.

  1. Underskuddene er ikke noget nyt. Mælkebønderne har ikke tjent penge i årevis, og svinebønderne har tabt milliarder de seneste 20 år. Igen savner jeg en kilde.

 • Erfarne bankfolk betegner den aktuelle landbrugskrise, som den i særklasse værste de seneste 50 år. Især tre faktorer bliver afgørende for, om krisen kan håndteres i relativ ro og orden eller udvikler sig til et ukontrollabelt drama.

  1. Hvem er disse ”erfarne bankfolk”, er der mere end to? Igen, hvem er kilden?

 • Ruslands boykot har haft en dramatisk effekt på råvaremarkederne. En ophævelse af boykotten vil ændre balancen og stemningen i markedet og hurtigt medføre prisstigninger.

  1. Igen en løs påstand, der nu handler om ”råvarerne”, hvad det så end måtte dække???

 • Opbremsningen i Kinas import af mejerivarer har fået verdensmarkedet til at kollapse. Hvis Kina igen øger importen, kan det hurtigt medføre store prisstigninger.

  1. Nå, og hvad med at tilpasse produktionen til afsætningsmulighederne? Denne mulighed lades helt ude af syne. Der er tale om en vurdering og en påstand, men hvor er dokumentationen og hvem fremsætter påstanden? Det får jeg som læser ikke oplyst. (det ligner Axelborgs stil, men det er bare et gæt. Ret mig hvis jeg tager fejl!)

 • De danske politikere taler meget om at forbedre landbrugets rammevilkår, så blandt andet miljø- og gødningsregler tilnærmes de niveauer, der gælder i eksempelvis Tyskland. Hvis disse intentioner omsættes til handling, kan det hurtigt udløse en milliardgevinst til landmændene.

  1. Hvordan kan det både være rigtigt, at manglende efterspørgsel fra Kina og Rusland udløser lavere priser og øger produktion udløser en ”milliardgevinst til landmændene. (det ligner Axelborgs stil, men det er bare et gæt. Ret mig hvis jeg tager fejl!)

 • Omvendt: Hvis ingen af disse tre faktorer udvikler sig til gunst for landbruget, bliver 2015 et meget dramatisk år, hvor et stort antal landmænd må forlade deres gårde.

  1. Generelt vil jeg gerne have oplyst hvor du har dine oplysninger fra og hvorfor du ikke oplyser kilden. Det ligner grangiveligt bestilt arbejde fra Axelborg