ForsideNaturbeskyttelseMiljøministrens miljømilliard går til at opfylde EU krav. Naturprojekter er varm luft.

Miljøministrens miljømilliard går til at opfylde EU krav. Naturprojekter er varm luft.

-

En begæring om aktindsigt i de budgetter, der luigger til grund fro miljøministerens storladne pressemeddelelse d. 12 okt 2007 om "

Over 130 mio. kr. til 14 nye vand- og naturprojekter" blev afvist. Selvom pressemeddelesen nævner hver enkelt projekts omtrentlige pris og selvom ministeren praler med det samlede beløb, har man med forskellige og temmelige mærkelige begrundelser afvist at giver offentligheden indsigt i projekternes økonoimi. En af de bemærkelsesværdige brgrundelser er at "Projekterne er endnu ikke under praktisk implementering.(…) Der er tale om arbejdspapirer, som løbende ændres og opdateres, og de er derfor ikke meget anvendelige til analyser, vurderinger m.v."

Men lov om aktindsigt i den offentlige forvaltning og miljøoplysningsloven giver ikke hjemmel til at afvise aktindsigt ud fra en vurdering af oplysningernes egnethed for modtageren af oplysningerne. Det fremgår også af ovenstående at projekterne slet ikke er i gang med at blive gennemført, hvilket stiller Connie Hedegårds nedenstående udtalelse i perspektiv:

"Vi er kommet langt med vand- og naturindsatsen og kan nu se frem til, hvordan mere end i alt 40 projekter landet over vil give mere og bedre natur.  Denne genopretning af ådale, vandløb og søer, er en af Danmarks største samlede naturindsatser nogensinde. Vi kan allerede nu se, at vi opnår en meget betydelig miljøeffekt og en klar forbedring af en række vigtige naturområder til gavn for befolkningen og for kommende generationer"

Kilde/link

Se pressemeddelesen her