ForsideBiogasbedragetIngeniøren: Ministeren har ikke dækning for sin biogasbegejstring i videnskabelig rapport

Ingeniøren: Ministeren har ikke dækning for sin biogasbegejstring i videnskabelig rapport

-

I en artikel om Eva Kjer Hansens begejstrede pressemeddelelse om anvendelsen af biogas på grundlag af gylle og energi fra afbrænding af halm skriver ugebladet  bl.a:

 

"Kan slippe af med gylleproblemet – men hvordan?
I sin pressemeddelelse om rapporten slår fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) på, at en satsning på biogas kan skaffe os af med både lugtgener og problemer med for mange næringsstoffer, hvis vi omdanner gyllen fra svinene til energi.

Hverken hun eller rapporten giver dog nogle bud på, hvordan det skal lykkes. De fleste af de danske selskaber, som har arbejdet med teknologien, er gået konkurs eller lever en tilbagetrukket tilværelse.

Rapporten konstaterer blot, at den nuværende afregningspris er et problem. Elkunderne skal altså betale mere for strømmen, hvis gylle-gassen skal slå igennem.

Rapporten fra Fødevareministeriet beskæftiger sig hverken med biomasse i skovene eller i havet. Men der er, mener ministeriet, god grund til at undersøge potentialet særligt til havs, hvor algevækst ser udgør et lovende potentiale."

Læs Fødevareministeriets rapport her

Kilde/link

Læs hele artiklen i Ingeniøren