ForsideLederLeder: Ulækre Gæmelke.

Leder: Ulækre Gæmelke.

-

Tak for det tilsendte indlæg.(…)

Venlig hilsen
Redaktionen (Børsen)

On 16/04/08 11:01, "Knud Haugmark" wrote:

 

Priserne på fødevarer er gået voldsomt i vejret, og nu ser Peter Gæmelke øget kornproduktion herhjemme som et svar herpå. Men sagen er, at 90 % af det danske korn ender som svinefoder. Den danske landbrugseksport fylder ikke op i fattige menneskers maver i u-landene. Tværtimod sender Danmark temmelig usunde luksusvarer til tromletykke tyskere og stenrige svenskere. Samt til amerikanere, japanere og englændere.  De fattige får overskudsproduktionen påduttet til skattefinansierede dumpingpriser, hvilket tager livet af den lokale fødevareproduktion.Hvis Gæmelke virkelig ville afhjælpe den globale fødevaremangel, kunne han foreslå nedsættelse af svineproduktionen, hvor 75 % af næringsstofferne går tabt og oven i købet forurener voldsomt som gylle. I stedet for at fodre svin med korn, kunne man bage brød til sultne mennesker. Og så i øvrigt afskaffe markedsforvridende støtteordninger, som presser priserne op.
Gæmelke foreslår, at de braklagte 8% af landbrugsjorden tages i drift igen. Men det kan ikke lade sig gøre. Det har Jordbrugsøkonomisk institut og Gæmelkes eget Landbrugsråd tidligere udtalt. Der er nemlig tale om fup-brak, som blot skulle malke støtte ud af EU. Jorden kan slet ikke dyrkes. EU har af denne grund nægtet at refundere 750 mio. kroner, som uretmæssigt blev udbetalt til danske landmænd 2002-2004. Et gigantisk svindelnummer, som Fødevareministeriet orkestrerede under Mariann Fischer Boels taktstok. Det fortsatte efter 2004 og kan medføre tilbagebetaling af astronomiske summer i, hvad der sikkert er verdenshistoriens største svindelnummer. Den braklagte jord indgår i øvrigt som en væsentlig del af Vandmiljøplan 3, som allerede nu gisper efter vejret.

Gæmelkes egentlige dagsorden er, at danske landmænd skal tjene endnu flere penge. Det er ulækkert, at han dækker sig bag et globalt hensyn.