ForsideDebatindlægDansk landbrug bør lægge om

Dansk landbrug bør lægge om

-

Bragt i Politiken d. 4 juni 2008

Danmark er det land, der eksporterer mest svinekød til den øvrige verden. Især til rige forbrugere i bl.a. England, Tyskland og Japan.

Officielt slagtes årligt mere end 26 millioner svin, og det er  indlysende at det giver alvorlige problemer for et lille land på kun godt 43.000 km2 – herunder ikke mindst tunge miljøproblemer.

Svineproducenterne forbruger årligt flere millioner tons prima foder – først og fremmest dansk produceret byg og hvede.

Hertil kommer et forbrug af godt 2 millioner tons proteinfoder i form af sojabønner – hovedsagelig importeret fra Sydamerika. Alt dette foder bliver varmebehandlet – angiveligt for at forhindre uønskede bakterier i foderet. Men der findes kun skadelige bakterier i under 5 % af alt foder.

I en verden som hungrer efter fødevarer, kan det virke grotesk, at man opfodrer rene vegetabilske proteiner i svin for derefter at sælge disse til højstbydende på verdensmarkedet. Det koster 5-6 kg. protein at producere 1 kg. svinekød. Derudover bruges mellem 10 – 15.000 liter rent grundvand pr. produceret kilo.

Eksporten af svinekød udgør en eksportindkomst på 30 mia. kr., men der siges sjældent noget om de meget store udgifter forbundet med svineproduktionen. Faktisk har salget af svinekød de seneste år kostet producenterne op mod 10 mia. kr. Altså en ren underskudsforretning.

Produktionen af foder til 26 millioner svin årligt – plus de ca. 7 millioner som bliver destrueret inden slagtning – påfører især vores vandmiljø ubodelig skade.  E U´s  agenda vedr. havmiljøet – den såkaldte NATURA 2000 plan – lever slet ikke op til intentionerne.

Med de stadig stigende priser på foderstoffer, brændstof og råvarer og stagnerende priser på svinekød må det være tiden at danske svinebønder indser, at der nu må satses på andre produktionsgrene end svineavl. Ydermere burde en samlet gældspost i dansk landbrug på 300 mia. kr. få banker og økonomer til at råbe vagt i gevær.

Holger Øster Mortensen, Gosmervej 81, Præstholm Mk., Odder

Kilde/link