ForsideNaturbeskyttelseJordbrugskommissionerne skal sagsbehandle svineudvidelser

Jordbrugskommissionerne skal sagsbehandle svineudvidelser

-

I følge et nyt forslag til bekendtgørelse, skal jordbrugskommissionerne give den endelige tilladelse til, at visse svinebedrifter får lov at komme op på 34.000 producerede svin årligt. Dette forårsager en så massiv forurening lokalt, at ingen teknologi kan forhindre miljøskader. Men i jordbrugskommissionerne sidder to landmænd en dommer og to miljøfolk af den frivillige slags, og altså ingen med faglig kompetence i miljøspørgsmål. Se for eksempel nedenstående:

§ 4. Jordbrugskommissionen meddeler efter ansøgning tilladelse til at udvide det i § 3 nævnte husdyrhold fra 750 dyreenheder til 950 dyreenheder på bedrifter med kvæg-, svine- eller fjerkræ-hold, der opfylder særlige krav til dyrevelfærd, jf. stk. 2.

Kilde/link

Se forslaget her