ForsideDebatindlægDebat: Gement aflad

Debat: Gement aflad

-

På initiativ af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, FDM, Dagligvarehandelen, Dansk Landbrug m.fl. har man nu taget skridt til at få ryddet op på gader og stræder og ikke mindst langs landevejene landet over. Og som talsmand for projektet har man valgt Landbrugsformand Peter Gæmelke. Så vidt – så godt!
Men hvad har man tænkt sig at gøre ved det svineri Peter Gæmelke og hans fæller indenfor det konventionelle landbrug selv belaster os alle med? Her tænkes især på de enorme mængder husdyrgødning indeholdende mange giftige stoffer – herunder over 200 tons kobber i svinefoder og mere end 120 tons antibiotika forbrugt i dansk husdyrproduktion – som årligt udspredes på de danske marker. Dele af disse giftige stoffer ender ude i vores natur og vores vandområder til stor gene for alle.
Konventionelle bønder udspreder også årligt et ukendt antal tons kunstgødning (NPK) og diverse pesticider udover både marker, grøftekanter, bræmmer langs vores vandløb – og endda langt ind i folks haver.
Det kan virke underligt at Danmarks Naturfredningsforening ikke er opmærksomme på paradokset. Og for Landbrugsrådets vedkommende ligner det gement aflad.

Holger Ø. Mortensen, Præstholm Mk., Odder