ForsideNaturbeskyttelseLandbruget fredes i miljøindsatsen.

Landbruget fredes i miljøindsatsen.

-

Manglende koordination i regeringens syvmandsudvalg.

EU puster Danmark i nakken fordi vi ligger langt bagud når det gælder opfyldelsen af vandrammedirektivet og andre EU miljømålsætninger. For at fjerne fokus fra de kuldsejlede pesticid- og vandmiljøplaner har regeringen nu med stort hurlumhej lanceret et 7 mands ministerudvalg, der skal barsle med en vision for både landbrug og natur/miljø inden årsskiftet 2009.

Kultur- finans,- erhvervs,- klima-, miljø,- skatte- og fødevareministrene skal snakke sig frem til løsninger. Resistensproblemerne er ike nævnt i kommissoriet.

Samtidig vil regeringen i regi af fødevareministeriet alene lave en faglig udredning, der skal indeholde anbefalinger til, hvordan "dansk landbrug kan fastholde sin position som et dynamisk erhverv, der også fremme natur, miljø, klima, og dyrevelfærd."

Denne redegørelse skal dog først være færdig efteråret 2009…

 

Kilde/link

Se kommissoriet her