ForsideDebatindlægDebat: Udfasning af diuron førte til voldsom stigning

Debat: Udfasning af diuron førte til voldsom stigning

-

Bragt i Politiken 28/9 2008

Søren Wium -Andersen, Ådalen 15, Hillerød:

I 2005 kunne Miljøstyrelsen oplyse Folketinget om, at plantegiften diuron vil blive udfaset på grund af sin giftighed. Udfasningen af stoffet ville tage tre år. På trods af stoffets erkendte giftighed købte landbruget 15 ton diuron hvert år i 2005 og i 2006. I 2007 mere end fordobledes indkøbet af stoffet til 37,5 ton ifølge Miljøstyrelsens statistik. Det på trods af, at diuron ikke må anvendes efter 13. december i år!

Det er beskæmmende, at landbruget hamstrer et stof, der er ved at blive forbudt. For nogle måneder siden udsendte Danmarks Miljøundersøgelser en rapport, hvoraf det fremgår, at diuron i Nissum Fjord skønnes at forekomme i en koncentration, der nedsætter væksten af ålegræs i fjorden. Udsivningen af diuron fra landbruget vil fortsætte, i flere år efter at restlagrene er blevet anvendt. Jeg vil håbe, at Folketinget snart tager et opgør med landbruget om erhvervets helt uansvarlige brug af såvel sprøjtemidler som medicin.