ForsideDen økologiske illusionØkologi kostede skatteyderne 10 mia. fra 2011-21

Økologi kostede skatteyderne 10 mia. fra 2011-21

Et §20 spørgsmål fra Troels Lund Poulsen (V) kaster lys over hvor meget økologisk landbrug henter i de offentlige kasser vel at mærke uden at levere noget som helst tilbage til samfundet.

-

Udover æg med meget højt indhold af PFAS og rodfrugtchips med ekstremt højt indhold af akrylamid. I gennemsnit pungede skatteyderne ud med over en halv milliard årligt til økologisk lamdbrugsdrift

Landbrugsstyrelsen oplyser bl.a:

Det bemærkes, at oversigten over økologitilskud i 2011-2021 viser relativt store udsving i de enkelte år. Tilskuddene er særligt høje i 2015 og 2019, idet der er afsat ekstra midler til Økologisk arealtilskud til 5-årige tilsagn i 2015 og til de forventede gentegninger af de tilsagn, der udløber i 2019.

http://www.landmisbrug.dk/wp-content/uploads/2023/02/L-1-2020-21-Endeligt-svar-pa-sporgsmal-199_-Spm.-om-de-samlede-midler-til-okologi-og-fremme-af-okologi-arligt-fra-2011-2021-til-ministeren-for-fodevarer-landbrug-og-fiskeri-kopi-til-finansministeren.pdf