ForsideAktindsigtAktindsigt i støttebeløb for brakarealer afvist

Aktindsigt i støttebeløb for brakarealer afvist

-

Kære Knud Haugmark,

I anledning af din anmodning om aktindsigt har departementet kontaktet Direktoratet
for FødevareErhverv, som er den institution, som administrerer
enkeltbetalingsordningen, og som er i besiddelse af de nødvendige data for denne
administration.

Direktoratet har i dag svaret følgende:

"Der foreligger ingen oplysninger i blokregisteret over arealanvendelsen og det
udbetalte støttebeløb i markblokken. De forespurgte oplysninger for hele perioden
fra 1992 og frem til idag er ikke tilgængelige elektronisk. Vi skal opbevare både
papiransøgninger og elektroniske data i  mindst 5 år, og det er derfor i princippet
muligt at skaffe data for de sidste 5 ansøgningsår.

Data for udbetalt støtte er ikke kædet sammen med arealerne og disse oplysninger kan
derfor ikke være relevante for Knud Haugmarks analyse. Dette skyldes at støtten er
afkoblet og at der ikke er krav om at de betalingsrettigheder der ligger til grund
for udbetalingen skal anvendes på specifikke arealer.

Der findes i sagsbehandlingssystemet oplysninger om den specifikke arealanvendelse
inden for den enkelte markblok inden for de enkelte ansøgningsår, men som følge af
den dynamiske udvikling i dansk landbrug sker der ofte ændringer af markblokkenes
størrelse og beliggenhed. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne
arealanvendelsen fra et år til et andet alene på basis af informationerne på
markblokniveau. En korrekt analyse bør derfor udføres med et GIS-værktøj, som gør
det muligt at kompenserer for forskudninger i blokkenes geografiske placering.

Da der ikke er overenstemmelse imellem markblokkene fra et år til et andet kan det
ikke lade sig gøre at levere en komplet datasæt i overensstemmelse med Knud
Haugmarks ønsker."

Med venlig hilsen

Kilde/link