ForsideCasesDe atten dyrlægerKarsten V. Dalby afviser at han handler med medicin. Men det gjorde...

Karsten V. Dalby afviser at han handler med medicin. Men det gjorde hans døtre indtil 2006.

-

 Sickpigs.dk har modtaget en mail fra "motorvejsdyrlægen", Karsten V. Dalby med nedenstående ordlyd:


Jeg synes faktisk, når man tillader at lave hjemmesider som denne , burde det være sandheder man kom med

1.       Jeg har ikke de sidste 3-4 år haft relation til Danvet udover almindelig samarbejde i nødsituationer og her har det været som ” second opinion ” dyrlæge i problembesætninger .. Derudover arbejder jeg mest i udenlandske besætning  som ” second opinion ”

2.       Angående medicinsalg, så har Danvets dyrlæger overhovedet ikke noget med medicinsalg at gøre .

3.       I øvrigt nævnte dyrlæger står nok for mindste forbrug pr dyrenhed, idet de er blandt  landets dygtigste svinedyrlæger med fortrinsvis store besætninger som klienter

 

De med rødt markerede dyrlæger var alle ansat i firmaet "Danvet", der drives af den såkaldte motovejsdyrlæge Karstyen V. Dalby. Han driver nu også engros virksomhed for veterinær medicin.(  Direkte løgn )   De blå prikker viser dyrlæger, som i dag arbejder hos det landmandsejede dyrlægefirma LVK, der også sælger medicin til landbruget.  Markeringerne er lavet af sickpigs.dk efter at have researchet sagen på firmaernes hjemmesider. Det fremgår af brevet fra fødevarestyrelsen, at man ikke anser det for "relevant", at koncentrationen af dyrlæger, som indkaldtes til samtale på grund af meget stor medicinudskrivning, var hos medicinsælgende praksis.

  Dyrlæge

  K.V.Dalby

  Oxendalen 4 B

  9550 Mariager


Det ser efter nærmere research ud til at firmaet Hyopharm, der indtil 2006 drev engrossalg af veterinær medicin, ikke ejedes af Karsten V. Dalby, men af hans døtre, der blev indsat som ejere efter kritik fra lægemiddelstyrelsen af, at der sad 5 koner til dyrlæger, som ejere af virksomheden. Vi beklager fejlen.

Altså:

K.V. Dalby Rådgivning ApS hedder også Biobac Aps. Selskabet er ejet af

Elisabeth V. Dalby

og Helene V. Dalby

Biobac ApS’ datterselskab hedder Hyopharm I/S, et medicin engrosfirma. som lukkede i 2006, og altså længe efter at Danvets dyrlæger blev indkaldt til "audit"

Læs også her

 


Følgende spørgsmål er rettet til Karsten Dalby.

Har du tidligere drevet handel med svinemedicin? Det fremgår af pressen at
du har.
Handlede du med medicin i 2004 og/eller 2005?
Drev dine døtre fimaet Hyopharm i denne periode?
Du skriver at Hyopharm ikke har handlet med medicin i ca tre år. Men
Landbrugsavisen skriver i 2006:

http://la.lctest.dk/Nyhedsarkiv/Avisen/1900/1/1/Dalby+i+parloeb+med+Loegstoer+apotek.htm

Så jeg må formode at firmaet var aktivt i 2004 og 2005, som er den
periode, sagen på sickpigs.dk omhandler.
Men jeg vil gerne præcisere hvornår du drev butikken, hvornår din kone
gjorde og hvornår det var din datter som stod for Hyopharm. Ret skal være
ret.

Har du eller din nære familie pt. nogen form for handel med veterinær
medicin i øvrigt. Detr er relevant at spørge til din familie, da der
tidligere er sket overdragelse mellem dig eller din kone eller dine børn.
Det er efter lovens bogstav lovligt, men da af offentlig interesse, ikke
mindst i lyset af den sammenhæng mellem Løgstør Apotek og Hyopharm, som
omtales ovenfor.

Venligst

Knud Haugmark


Karsten Dalby har ikke svaret på disse spørgsmål

Kilde/link

Dalbys døtre var ejere medicingrossistfirma