ForsideVetstatÅbenhedskomiteens vetstatsag kører i ring.

Åbenhedskomiteens vetstatsag kører i ring.

-

Miljøankenævnet har afvist at fungere som klageinstans. DTU, som traf afgørelse om at nægte at åbne for fri adgang til VETSTAT, vil heller ikke påtage sig at være det, hvorfor sagen ender hos Ombudsmanden.

Man kan med sickpigs.dk’s afsløringer af, at fødevarestyrelsen har forholdt sig fuldstændig passiv over for problemet med dyrlægernes dobbeltrolle som både rådgivere og medicinsælgere, mene, at myndighederne måske har en egeninteresse i, at VETSTAT forbliver hemmelig.

Kilde/link