ForsideSvineproduktion i DanmarkRekord i sodødelighed. Stigning på 18 år i træk.

Rekord i sodødelighed. Stigning på 18 år i træk.

-

 Svineavlerne får nu en økonomisk håndsrækning fra Direktoratet for Fødevarerhverv for at finde ud af, hvordan man får den stigende sodødelighed under kontrol.

Siden 1989 er dødeligheden steget hvert eneste år og der er i periden foretaget et stort antal undersøgelser bl.a. under medvirken af  veterinære medarbejdere på Landbohøjskolen og af svineerhvervet selv. Men lige lidt har det hjulpet. Trods en kampagne der startede i 2004, dør nu 15% af søerne i staldene. Det er en firedobling i forhold til 1989. Søerne lider under benlidelser bl.a. fordi man fodrer med for lidt fosfor af hensyn til gyllens indhold af næringsstoffer. Det giver svagere knogler, så søerne simpelthen ikke kan klare livet i stalden, de brækker ben eller får smertefulde ledlidelser. En del søer dør på grund af såkaldte "organdrejniger" , som muligvis skyldes, at de er sultplagede i lange perioder. Man kan under et sige, at dyrene omkommer af "produktionsrelaterede" årsager. Dette er i strid med dyreværnsloven, der forpligter ejere af dyr til at sørge for at de har det godt, men denne lov er endnu ikke kommet i spil over for de danske svineproducenter.

Projektet omtales ikke på direktoratets hjemmeside, så dette spørgsmål er rettet til direktoratets pressemedarbejder.


I nedenstående artikel omtales et projekt "Soliv", som modtager støtte fra
jer. Det findes ikke ved søgning på jeres hjemmeside, så jeg skal venligst
bede om at få oplyst hvor meget støtten andrager og hvilket lovgrundlag,
der hjemler støtten.
Venligst
Knud Haugmark
webredaktør for www.sickpigs.dk

Kilde/link