Sådan får du password til vetstat.dk

  Adgang til Vetstat fås ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Logica, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C på tlf. 70 21 13 21