ForsideLederÅbent brev til sundhedsministeren

Åbent brev til sundhedsministeren

-

Sendt til ministeren og Berlingske
 

Kære sundhedsminister.
Jeg har set i pressen at både ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Sygehus, professor Henrik Nielsen, og professor Hans Jørgen Kolmos fra Odense Universitetshospital advarer om, at anvendelsen af antibiotika i svineproduktionen kan være en tikkende bombe, fordi forbruget kan medvirke til, at der kan opstå et ukontrollabelt stort antal resistente stafylokokker m.m, som kan smitte fra svin til mennesker. Sundhedsstyrelsen forholder sig afventende.
– Nu skal vi først og fremmest ind at se på, om der overhovedet er behov for, at der bliver ændret adfærd, udtaler overlæge Tove Rønne fra Sundhedsstyrelsen, men både Nielsens og Kolmos’ tal og erfaringer viser jo, at der allerede nu er en overhængende risiko for folkesundheden.
Der er trods flere års forsøg på at kontrollere antibiotikaforbruget i landbruget ikke sket noget afgørende. Alle bestræbelser, både samtaler med dyrlæger og forskellige andre tiltag, som har været i gang siden 2004, har været forgæves. Udfasningen af de "antibiotiske vækstfremmere" er for eksempel blot afløst af massiv "strategisk flokmedicinering" og forskellen er den samme. Forbruget er ikke faldet. Visse bredspektrede er steget. Grise får nu en sprøjte, så snart de er født.
 
Vil du som ansvarlig sundhedsminister tage denne overhængende sundhedsrisiko alvorligt og pålægge landbruget at standse produktionen indtil de kan nedsætte antibiotikaforbruget drastisk? Det skal nævnes at landbrugets påstand om, at det er nødvendigt at behandle syge dyr, er er afledningsmanøvre. Antibiotikaforbruget er styret af produktionsmetoderne. For eksempel påfører man helt overlagt smågrisene "afvænningsdiarre" ved at tage dem fra soen alt for tidligt. De kræver så behandling med tetracyklin, et bredspektret antibiotika, som også anvendes til mennesker. 
 
Vil du som ansvarlig sundhedsminister tage stilling til, med Kolmos’ ord, hvorvidt "antibiotika er tænkt til mennesker,eller om det er tænkt til dyr" og drage de nødvendige konsekvenser for at beskytte befolkningen i verdens mest svinerige land mod landbrugsfremkaldte resistente bakterier?
 
Eller vil du risikere at stå med en rigtig dårlig sag, hvor du ikke udviste rettidig omhu over for en kendt risiko, og store ressourcer skal bruges til at behandle meget vanskelige infektioner og raske mennesker bliver syge og dør, fordi du ikke skred ind i tide 
Jeg kan ikke forestille mig, at et reelt menneske som du, lige frem har lyst til at løbe ind i en ny bløderskandale…
 
Jeg ser frem til dit snarlige svar.
 
Knud Haugmark
Redaktør
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Tlf: 46964948
Mobil: 20 41 77 88
www.haugmark.dk