ForsideDebatindlægDebat: Styrk danske dyrs sundhed

Debat: Styrk danske dyrs sundhed

-


Af Jens Jørn Steiniche, Christianslund 112 B, Odder

Offentliggjort 24.04.08 kl. 03:00

FOR AT SIKRE, at der ikke kommer foderblandinger ud til landbruget, der kan have en
af de farlige salmonellatyper, som kan videreføres gennem kødet til mennesker,
opvarmes alt foder, dvs. ca. 5,4 millioner tons årligt til 82 grader i tre minutter
og er dermed fuldstændigt sterilt, inden det forlader foderstoffabrikken.

Der er nu viden om, at der ikke er salmonellabakterier i uforarbejdede danske
kornprodukter, og at det kun er få udenlandske råvareprodukter, der stadig har de
sygdomsfremkaldende salmonellabakterier. Det er derfor tilstrækkeligt at analysere
og evt. varmebehandle de importerede udenlandske råvareprodukter (som man gør i
Sverige), inden de kommer i produktionssiloerne.

Gavnlige bakterier
Det betyder, at dyrene får de gavnlige bakterier fra det foder, der ikke er
varmebehandlet. Det kan være med til at styrke dyrenes immunforsvar og dermed
mindske sygdomsfrekvensen.

I de seneste år er der fundet ca. tre prøver pr. år med den farlige salmonellatype,
som bestemt skal fanges og tilintetgøres, men det er som nævnt muligt at gøre det,
uden at det har de store konsekvenser for dyrevelfærden.

Som mangeårig laboratoriechef i foderstofindustrien ønsker jeg at påpege de farer,
der er for dyrenes sundhed ved den fremgangsmåde, der benyttes i øjeblikket. Der er
ud over det dyreetiske aspekt også det økonomiske og det miljømæssige, da der
benyttes store mængder olie til at opvarme 5,4 millioner tons foder.

Hvad siger landmændene (det er jo dem, der betaler for opvarmningen) til den ekstra
udgift?

Hvad siger befolkningen til det store forbrug af antibiotika, som bruges for at
rette op på dyrenes dårlige immunforsvar?

Kilde/link