ForsideBrakstøtteNaturområde på Lolland udløser brakstøtte

Naturområde på Lolland udløser brakstøtte

-

Klik på dette link, der viser markblokken 656056-75, der er oplyst som udløsende brakstøtte. Kortet viser, at området er noteret som "natur", selvom det da ligner en mark.

kort.arealinfo.dk/cbkort

Det er ikke umiddelbart indlysende, hvordan man ved at braklægge et naturområde, opfylder formålet med braklægningen, nemlig at nedsætte kornproduktionen. Man kunne synes at det modvirker formålet, fordi den ringe jord braklægges i stedet for fed sjællandsk muld…