ForsideBiogasbedragetSærbehandling af gylleproducenter.

Særbehandling af gylleproducenter.

-

RB-Børsen 28.04.2008

Biogasproducenter i klemme i energiforlig

Nye prisforskelle i el-afregningsprisen for biogas baseret på gylle og biogas baseret på træflis sætter udviklingen af en stærk branche i Danmark i fare

 

En række danske virksomheder, der udvikler systemer til el-produktion baseret på træflis, er kommet i klemme i det nye energiforlig, som bakkes op af et bredt flertal af Folketingets partier.

Energiforliget forhøjer afregningsprisen på el produceret via forgasning af gylle fra landbruget til 74 øre pr. kWh, mens forliget fastholder afregningsprisen på 60 øre pr. kWh for el produceret via biomasseforgasning af træflis og andre træ-rester fra skovbrug.

– Vi har i Danmark en række virksomheder, der er førende internationalt inden for udvikling af systemer til el-produktion baseret på forgasning træflis. Men disse virksomheder bliver ramt, fordi forliget nu indfører forskelsbehandling af el-afregningsprisen for biogas baseret på gylle og bioforgasning baseret på træflis, siger adm. direktør Henrik Houmann Jakobsen, BioSynergi Proces, der er talsmand for den gruppe af virksomheder, der bliver ramt af forskelsbehandlingen.

Han peger på, at el-afregningsprisen er helt afgørende for, at ventureselskaber og andre investorer vil skyde penge i udviklingen af forgasningsteknologier baseret på træflis.

Henrik Houmann Jakobsen vurderer, at en el-afregningspris på 74 øre for bioforgasninganlæg vil øge omkostningerne ved energiaftalen med 17 mio. kr. om året. Det er en investering, som nemt kommer hjem i kraft af øgede eksportindtægter til Danmark, siger han.