ForsideBiogasbedragetØstkrafts direktør fyret med dags varsel

Østkrafts direktør fyret med dags varsel

-

Biokrafts anlæg ved Aakirkeby


I en noget dobbelttydig pressemeddelelse oplyser bestyrelseformand Leif Olsen, at Østkrafts direktør Jan Harding afviklede sin ferie pr. 1 april for derefter at fratræde. Der er ikke udnævt en efterfølger, så fratrædelsen synes fremprovokeret af pludseligt opståede omstændigheder. Østkraft ejer en betydelig det af det indtil videre mislykkede biogasselskab BIOKRAFT.  Man befinder sig i en meget turbulent situation, hvorfor man finder det rigtigt at skifte direktøren ud. Det sker med henvisning til selskabets fremtidige struktur. Det synes snarere som om, at direktøren får et spark bagi, fordi han ikke har løst sin opgave, og selskabets situation er uafklaret. En bemærkning om, at 

   Årsregnskabet 2007 er afsluttet med et særdeles positiv resultat, og kapitalforhøjelsen i det delvist ejede datterselskab Biokraft a/s er gennemført med succes.

 må opfattes sådan, at Biokrafteventyrel er blevet dyrere end forventet, og at datterselskabets gæld truede det overlevelse, hvorfor man måtte skaffe hurtige kapitaltilførsel for at lukke et hul i kassen. Underskuddet i biokraft i 2006 var 3.42 mio.


Pressemeddelelsen lyder sådan her:

Der er mellem direktør Jan Harding og bestyrelsesformand Leif Olsen truffet aftale om, at Jan Harding fratræder sin stilling som direktør i Østkraft. Jan Harding afvikler ferie i april måned og fratræder ved månedens udgang.

 Enigheden om samarbejdets ophør skal ses på baggrund af koncernens nuværende situation.

  I Jan Hardings direktørperiode er Østkraft-koncernen udviklet til en moderne energi-virksomhed og med en central placering i den bornholmske samfunds- og erhvervsstruktur. Den økonomiske effektivitet er markant, og koncernens årsregnskaber udviser hvert år et solidt million-overskud samtidigt med, at der investeres kraftigt.

  Man kan konstatere, at koncernens oprindelige strategi nu er opfyldt. Dette ses såvel i selskabsresultaterne, men også i satsningerne indenfor vedvarende energi, primært vindkraft og senest biogas.

  Årsregnskabet 2007 er afsluttet med et særdeles positiv resultat, og kapitalforhøjelsen i det delvist ejede datterselskab Biokraft a/s er gennemført med succes.

  Samtidigt er processen med en ny strategi for de kommende år godt undervejs ligesom en teknisk ændring af selskabets struktur er planlagt.

  Der er derfor enighed om, at tidspunktet er velvalgt til at introducere en ny ledelse af koncernen, der kan fastholde og udvikle koncernens position.

  Det forventes, at der konstitueres en midlertidig direktion, mens bestyrelsen – eventuelt med konsulentbistand – udvikler rammerne for en ny, ordinær direktion for Østkraft-koncernen."

Leif Olsen, bestyrelsesformand, Østkraft

Kilde/link