ForsideBrakstøtteDobbelt støtte til brakarealer

Dobbelt støtte til brakarealer

-

Hvad er betingelserne?
Den braklagte randzone skal være 10 meter bred målt fra vandløbets eller søens øverste kant. For vandløb eller søer med 2 meter dyrkningsfri bræmme, indgår 2 m bræmmen i den braklagte randzone.

Kombination med andre tilskud
Den braklagte randzone må gerne være udtaget under enkeltbetalingsordningen, og der kan fortsat udbetales MVJ-tilskud samtidig med enkeltbetaling. Bemærk, at hvis randzonen opfylder betingelserne for tilskud til braklagte randzoner i MVJ, vil randzonen – uanset enkeltbetalingens regler om plantedække – opfylde betingelserne for udtagning under enkeltbetalingsordningen, hvis arealet anmeldes sammen med udtagningsrettigheder. Det betyder f.eks., at evt. 2 m bræmmer langs vandløb og søer kan indgå i det udtagede areal under enkeltbetalingsordningen.

Sådan skrev myndighederne til landmændene for ca 1 år siden, men med ringe resultat. På trods at at de får brakstøtte til arealer, der ikke MÅ dyrkes og tilmed enkeltbetaling til samme arealer langs vandløb.

Kilde/link

Se vejledningen her