ForsideMRSADebat: Ny bløderskandale på vej

Debat: Ny bløderskandale på vej

-

En skandale af de store er under opsejling

Stop enhver form for udlevering af human antibiotika til svineindustrien. Så livsvigtig er billig flæskesteg ikke

PÅ SAMME SKAMFULDE måde som den tidligere sundhedsminister Britta Schall Holberg (V) for altid vil være tæt knyttet til bløderskandalen fra 1980’erne, løber den nuværende sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen (K), en hastigt voksende risiko for at få sit navn knyttet lige så uløseligt sammen med den stafylokok-skandale, der er under hastig opsejling herhjemme.

Schall Holberg-skandalen opstod, fordi bløderpatienter modtog hiv-inficeret blod i det danske sundhedssystem. Trods den kendte risiko havde ministeren ikke taget de nødvendige forholdsregler. 91 bløderpatienter blev smittet med hiv fra urent blod, og i dag er kun en håndfuld af dem i live.

For Jakob Axel Nielsen vil skammen blive langt større, hvis han svigter sit ministeransvar. Det vil den blive, fordi en samlet lægeverden i flere år – højlydt, tydeligt og indtrængende – har advaret mod den voksende sundhedstrussel fra resistente bakterier.

De resistente MRSA-stafylokokker har en helt anderledes stor udbredelse i befolkningen end hiv-virus. Selv noble mennesker som for eksempel Landbrugsraadets præsident, direktøren for Danske Slagterier og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kan være smittebærere.

Hidtil har man ment, at MRSA-stafylokokker kun trivedes hos mennesker, men ganske skræmmende har det vist sig, at den udbredte anvendelse af antibiotika til husdyr har fået MRSA til at brede sig eksplosivt. Alarmerende tal fra Holland afslører en menneske-dyr-smittesammenhæng med et frastødende perspektiv: Mere end hver femte hollandske patient med MRSA-bakterier i blodet har fået dem fra husdyr. Og smitten stammer især fra svin. I Holland florerer bakterierne i 80 procent af alle undersøgte svinefabrikker, hvor fire ud af hver ti undersøgte svin bærer de resistente stafylokokker.

VI VED IKKE, om MRSA er lige så udbredt i de danske svinebesætninger, da Fødevareministeriet og Sundhedsstyrelsen hidtil har vendt det blinde øje til denne uhellige svin-menneske- smitterisiko. Imidlertid ved vi, at MRSA findes i danske svin, og vi har også set de første syge MRSA-patienter herhjemme. MRSA kan være årsag til alvorlige sygdomme som bylder, betændelser i operationssår og dødelig blodforgiftning, fordi traditionel antibiotika er virkningsløs over for de resistente bakterier.

De danske læger advarer om, at et enormt sundhedsproblem er under hastig udvikling. I løbet af få år vil vi stå med millioner af inficerede svin, der kommer til at udgøre et dødbringende problem for hele befolkningen. Det skyldes, at de mennesker, der har kontakt med svin, fremover også må betragtes som smittebærere.

Svinet smitter landmanden, der smitter sin kone og børn, hvorefter børnene smitter deres kammerater i skole, sportsklub og fritidshjem. Chaufføren, der henter svinene, og slagteriarbejderen, der afliver dem, bringer også smitten med hjem til deres familier, ja – selv en fødevareminister på charmetur i en svinebesætning kan blive inficeret og smitte resten af regeringen!

STIK IMOD AL SUND fornuft får forbruget af antibiotika til husdyr lov til at stige, især til svin. Den ansvarsløse anvendelse er ikke blevet mindre, efter at Fødevareministeriet sidste år liberaliserede adgangen til veterinærmedicin. I løbet af de første ti måneder af 2007 voksede det samlede lovlige forbrug af antibiotika i svinestaldene med 10,5 procent. Alene te-tracyklin-forbruget eksploderede med hele 21 procent.

Ansvaret for at stoppe hele denne skræmmende udvikling ligger på sundhedsminister Jakob Axel Nielsens skuldre. Det er ham, der må mande sig op til at fjerne al livsvigtig human antibiotika fra svineproducenternes hylder. Eller også bør han gå af.

Set fra befolkningens synspunkt er der kun én løsning på denne frastødende sammenblanding af menneskers og dyrs sundhed: Stop enhver form for udlevering af human antibiotika til svineindustrien. Så livsvigtig er billig flæskesteg ikke.

Kjeld Hansen
journalist og forfatter
Druebjerggård
Tåstrupvej 31, Klippinge

Kilde/link

Se sickpigs.dk’s redaktørs henvendelse til ministeren.