ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderTo andre rigtig gode miljøsider

To andre rigtig gode miljøsider

-

Det økologiske råd udfører et forbilledligt arbejde med hensyn til dokumentation af landbrugets miljøbelastning og skriver højt kvalificerede klager over godkendelser af nye husdyrbrug og udvidelser af andre. Bl.a. skriver man følgende, der jo skal ses i sammenhæng med landbrugets (manglende) frivillige medvirken til pesticidplanen.

Pesticidpolitik

Det Økologiske Råd ønsker med hjemmesiden pesticidpolitik.dk at skabe debat om EU’s pesticidpolitik og om Danmarks muligheder for at påvirke den. Pesticidforbruget i EU er meget højt sammenlignet med resten af verden og også væsentligt højere end i USA. I Vesteuropa anvendes ca. 25% af verdens forbrug af pesticider, selv om dets landbrugsareal kun udgør ca. 4% af verdens landbrugsareal. Danske undersøgelser og erfaringer har vist, at forbruget kan halveres uden væsentlige omkostninger.

Hjemmesiden for landbrug er her

Derudover er hjemmesiden naturbeskyttelse.dk et rigtig nyttigt bekendtskab.