ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderLandbruget er storforbruger af vand

Landbruget er storforbruger af vand

Landbruget bruger mere vand end alle Danmarks husholdninger

-

Landbruget viser sig som den største forbruger af drikkevand i Danmark

Det fremgår endvidere af tal fra Danmarks Statistik,at landbruget bruger over 5 (fem!) gange så meget vand som industrien. Landbruget udnytter 60% af Danmarks areal og er med flere længder den største vandforbruger. Selv de såkaldte økologiske bedrifter er ingen undtagelse. Med hensyn til antibiotika bruger landbruget ca. dobbelt så meget som befolkningen (DANMAP 2017). Landbrugets bidrag til værditilvæksten i samfundet er meget lille, ca. 1.2%. Samtidig modtager erhvervet, eller hvad vi nu skal kalde det, milliardstore tilskud og forskellige afgiftsfritagelser.

Som almindelig borger i Danmark må man spørge sig selv, om landbruget overhovedet kan betale sig, eller om det var bedre at nedlægge størstedelen af det.

Brancher i alt. Vandforbrug i m3 x 1000700.498
Landbrug og gartneri288.464
Fiskeri262.768
Husholdninger233.852
C Industri57.408
D_E Forsyningsvirksomhed40.410
O_Q Offentlig administration, undervisning og sundhed16.253
R_S Kultur, fritid og anden service11.284
G_I Handel og transport mv.11.251
B Råstofindvinding8.349
M_N Erhvervsservice2.088
LA Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme1.253
F Bygge og anlæg519
J Information og kommunikation158
02000 Skovbrug131
K Finansiering og forsikring130
LB Boliger31

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/miljoe-og-energi/groent-nationalregnskab/vand-og-spildevand