ForsideSvineproduktion i DanmarkDanmark langt bagud med hensyn til kvælstofreduktion

Danmark langt bagud med hensyn til kvælstofreduktion

-

Danmark skal reducere sit kvælstoftab med 52 % inden 2010 for at efterleve EUs mål. Hvor andre EU lande har reduceret med 7 % fra 1990 til 2003 er der i Danmark sket en reduktion på 20%, hvilket ligger langt fra de tal landbruget tidligere har pralet med. Alligevel ligge den gennemsnitlige udvaskning i Danmark på 127 kilo kvælstoftab pr hektar hvor EU15 gennemsnittet er kun 74 kilo. Nogle steder i Danmark, nemlig i nærheden af store husdyrfabrikker er tabet helt oppe på 200 kilo/ha.
Processen med at reducere kvælstofforureningen har, ifølge OECDs rapport været » vanskelig og langsom « . Samtidigt siger rapporten at dansk landbrugs evne til at udnytte kvælstoffet effektivt er » et godt stykke « under gennemsnittet i OECD, og at nylige forsøg på danske svineproduktioner også viste » udbredt miljømæssig ineffektivitet med et betragteligt potentiale for forbedring «.

Det skriver effektivt landbrug på grundlag af en OECD rapport der bl.a. skriver: På trods af reduktionen af ammoniak emissioner fra landbruget i det seneste årti,
er det nødvendigt med endnu en stor nedskæring for at leve op til de nationale forpligtelser i forbindelse med Gøteborg protokollen. Mellem 1990-92 og 2001-03 faldt ammoniakudledningen fra landbruget med 20 % sammenlignet med en reduktion på gennemsnitlig 7 % i EU15.
Danmark er forpligtet til at reducere de totale udledninger af ammoniak til 69.000 ton i 2010 ifølge Gøteborg Protokollen. I 2001-03 var udledningen på 105.000 ton. Det vil sige, at udledningen skal nedskæres med 52 % for at nå målet. Landbruget står for 98 % (2001-03) af ammoniak udledningen, mest fra forbrug af husdyrgødning og mindre fra ikke-organisk gødning [38].
Ammoniak udgjorde i 1997 over 40 % af forsurende gasser [39]. Den årlige deponering af kvælstof (N) i vandmiljøet varierer fra 7 til 24kg N/hektar i 2003 [13], og det højeste deponerings niveau ligger på op til 100-200 kg N/hektar i områder med intensive husdyrbrug [8].
 

Kilde/link

Se den danske del af rapporten her