ForsideDebatindlægDebat: Fogh sagde for fem år siden....

Debat: Fogh sagde for fem år siden….

-

Statsminister Anders Fogh Rasmussen sendte de danske svineproducenter en utvetydig advarsel, da han mødte landbrugets topmænd på Landbrugsrådets årsmøde. Anders Fogh Rasmussen sagde bl.a.:

" Jeg ved ikke, om vi allerede har nået grænsen for, hvor mange svin der er plads til i Danmark. Det har vi nok nogen steder. Og vi vil nå grænsen for hvad omgivelser og miljø kan bære, hvis produktionen fortsætter med at vokse. Det problem må landbruget ikke overse. Det er meget vigtigt at komme med nogle klare bud på, hvad der skal ske."

Disse udtalelser er vel at mærke 5 år gamle. Hvordan er det så gået?

Det er kun blevet værre!Siden da har presse og TV været fyldt med groteske historier om misrøgt og horrible transporter af levende svin, overproduktion i staldene, et kæmpe spring i forbruget af antibiotika til nu 120 tons årligt og umenneskelige forhold for naboer til disse svinefabrikker.Hertil kommer vedvarende rygter om ulovligt indført medicin, antibiotika og NPK til Danmark fra udlandet, spildolie i gyllen og frygtelige vilkår for især grisesøerne (skuldersår mm.)

Også turistbranchen klager over lugtgener fra svinebrugene. Listen er meget længere.

Der er INGEN formildende omstændigheder.Nu beklager landboformænd og svineproducenter i hele landet sig over at sagsgangen er for langsom når bedrifterne skal udvides. Da amterne blev nedlagt, fik kommunerne kompetancen vedrørende disse sager overdraget. Og det tror da pokker at kommunerne er længe om at gennemarbejde planer om udvidelse af dyreenheder (DE). Med alle de horrible og ulovlige tiltag man ser i landbruget, er lokale politikere og embedsfolk i de respektive kommuner nødt til at udvise den aller største agtpågivenhed og conduite når udvidelser af dyreholdet kommer på tale.

Der kan komme endnu flere uoverskuelige konsekvenser for miljøet, hvis ikke alle hensyn tages.Ligeledes for 4-5 år siden begyndte man at tale om "gylleseparering" og gasproduktion fra gyllen. Men hvad er det blevet til?Adskillige borgere over hele landet har lagt civile søgsmål an mod flere svineproducenter for tabt ejendomsværdi. Fælles for alle disse sager er at de tabes på stribe ved domstolene.

Det samme gælder retsager om overproduktion i staldene og frygtelige dyretransporter. For ikke at tale om de klagesager, der indgives til myndighederne over de uacceptable forhold, svineindustrierne byder deres omgivelser. Disse sager bliver stort set ligeledes afvist på stribe.At dette er muligt skyldes først og fremmest en lovgivning, som lovgiverne (bevidst?) har udformet så lemfældigt, at det fritager svineproducenterne stort set fra ethvert ansvar.Al anden industri i dette land er underlagt miljølovgivning med strenge krav til de enkelte virksomheder for at sikre omgivelserne mod gener fra disse. Men Dansk Landbrug har udvirket, at der er vedtaget en særlig miljølovgivning for lamdbruget med katastrofale følger for miljø, natur, dyr og mennesker.Det er uhørt at ca. 15.000 svineproducenter helt uden konsekvenser kan holde resten af befolkningen hen med fluer, stank og møg.

Nu må bøndernes moderparti Venstre og Statsministeren gå forrest for at få ryddet op i de miserable forhold i landbruget.Se i øvrigt svinetætheden på nettet "svinenes Danmark".

Holger Ø. Mortensen, Gosmervej 81, Præstholm Mk., Odder