ForsideAktindsigtEndelig en slags svar i aktindsigtsbegæring.

Endelig en slags svar i aktindsigtsbegæring.

-

Kære Knud Haugmark,

Jeg skal herved orientere dig om, at FødevareErhverv ved brev af 22. juli 2008 har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på at få bragt klarhed over en række juridiske og principielle spørgsmål om blandt andet rækkevidden af de pligter, som miljøoplysningsloven pålægger offentlige myndigheder ved henvendelser om aktindsigt i miljøoplysninger.

FødevareErhverv har fået oplyst, at man i Miljøstyrelsen først kan se på henvendelsen i uge 31. Når Miljøstyrelsens svar foreligger, vil du blive orienteret herom, hvorefter FødevareErhverv vil træffe afgørelse om din aktindsigtsbegæring.

Jeg vedhæfter en kopi af brevet, som er afgået til Miljøstyrelsen.

Kilde/link

Se forespørgslen her