ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderDe konservative har indset, at frivillige aftaler med landbruget ikke duer

De konservative har indset, at frivillige aftaler med landbruget ikke duer

-

Sporene i marken stammer fra marksprøjtens færden


– Det er klart, at vi kan ikke være til grin og bare se på, at den ene aftale løber ud i sandet efter den anden. Vi har et ansvar for at sikre, at de ting vi politisk prioriterer bliver gennemført, siger de konservatives miljøordfører Per Ørum Jørgensen til DR Nyheder.

Landbrugets frivillighed synes ikke at fremme miljøhensyn i Danmark. Pesticidhandlingsplanen og vandmiljøplan III hviler begge på en høj grad af frivillighed fra landbrgugets side, men alligevel er forbruget af pesticider steget og VMPIII’s mål om, at alle vigtige vandløb skal omgives af 10 meter brede udyrkede bræmmer har aldrig været længere fra målet. Kun ca. 1 % af disse bræmmer har landbruget frivilligt etableret.

Peter Gæmelte mener, at der skal yderligere undersøgelser til og vil afvente en midtvejsevaluering af pesticidhandlingsplanen, før han udtaler sig om sagerne.

 

Kilde/link

dr