ForsideDebatindlægKommentar til svineproducent Jens Gammelgaard

Kommentar til svineproducent Jens Gammelgaard

-

Manglende overdækning af gyllebeholdere – åbent brev til formanden for Odder-Skanderborg Landboforening.

Jamen Jens Gammelgaard dog.
Har du opgivet rollen som formand for Landboforeningen, eller har du skiftet standpunkt?
På hjemmesiden www.sickpigs.dk har du 26. juli et indlæg, hvori du afviser Holger Ø. Mortensens indlæg af 21. juli på samme side.
Heri konkluderer denne, at luftfoto af dine gyllebeholdere, som havde afsløret, at disse var uden det lovpligtige flydelag, og en efterfølgende politianmeldelse fra Landsforeningen for Gylleramte, skulle have bevirket, at du nu har overdækket disse.
Jeg erindrer, at du tidligere som formand for landboforeningen har fastslået, at
"Dansk Landbrug ønsker ikke at investere i noget, der ikke giver et merudbytte. "
 
Et udsagn der bekræftes i rigt mål af svineproducenternes negligering af de gener, svineindustrien påfører sine omgivelser.
Skulle din afvisning af Holger Mortensens udlægning stå til troende, må Landsforeningen for Gylleramte kunne forvente, at landets gyllebeholdere uden fast overdække nu bliver udstyret hermed.
Det vil da undre meget, hvis det kun er dig, der har set lyset og fundet en overdækning økonomisk interessant!
Dine bemærkninger i øvrigt om Landsforeningen for Gylleramte er fremsat på et niveau, jeg ikke ønsker at kommentere.
Med venlig hilsen
Flemming Pedersen
Langesøvej 1
4953 Vesterborg.
Medlem af Landsforeningen for Gylleramte
  

Kilde/link