Dødsakrobatik ved Alrø

-

En vaks søndagsturist fik lige denne døde so, der dekorativt var hængt op uden for stalden på Amstrup Svineavl, I/S på Alrøvej 97 i Østjyland. Selvom det rådnende kadaver sikkert er en festlig fritidsoplevelse for mange søndagsturister, så er placering ikke desto mindre i strid med reglerne, der siger, at kadavre skal placeres under dække. Redaktionen har sendt en mail til Amstrup Svineproduktion og bedt om en kommentar.

Den tidligere ejer, Per Højgaard Andersen forlod i 2006 en bestyrelsespost i Danish Crown efter at have leveret 255 skadede svin (navlebrok) til et mindre lokalt slagtehus i Hårby ved Skanderborg, og altså ikke til Danish Crown. Danish Crown idømte landmanden en bod på over 30.000 kr. Per arbejder nu sideløbende med landbrugsvirksomhed som ejendomsmægler . Sagen omtalt i Landbrugsavisen her og her.

Det fremgår at Per Højgaards forseelse består i, at han ikke overholder sin leveringspligt over for slagteriselskabet. At han ved at levere svin med "skavanker" til et mindre slagtehus undgår dyrlægekontrollen hos Danish Crown lader man passere. Man mener måske nok, at Hårby slagtehus’ kontrol er lige så god. Det dog påfaldende at Per Højgaard kun sendte svin med "skavanker" uden om Danish Crown.

Han har ikke længere adresse på gården og har solgt bedriften til sin søn, Frank Højgaard Andersen, der er ansvarlig for den i luften frit hængende so.

Sickpigs omtalte tidligere på denne side, at Amstrup Svineavl var ejet af Per Højgaard Andersen, hvilket fik hans arbejdsgiver, ejemdomsmægleren Erling Bøndergaard til at reagere meget kraftigt og true med injuriesag, erstatningskrav m.v. Vi beklager fejlen som til dels skyldes, at Per, altså den tidliger ejer, stadig bruger sin email adresse fra dengang. Den lød indtil for få dage siden:  amstrupsvineavl@post.tele.dk.

Virksomheden har siden 1. oktober 2002 leveret 944 døde svin til destruktion hos Daka. Soen på billedet er ikke medregnet heri. Hertil kommer 477 containere med et ikke nærmere specificeret antal døde smågrise.

Per Højgaard er blevet tilbudt genmæle her på siden, hvilken han har afslået. Han  er utilfreds med, at han, efter sin egen mening,  kædes sammen med sin søns aktiviteter, når nu han har afstået bedriften for flere år siden.