ForsideDebatindlægDebat: Stop stanken

Debat: Stop stanken

-

TURISME: En væsentlig grund til, at turisterhvervet i Danmark ikke bare er stagnerende, men vigende, er det faktum, at mange lokaliteter landet over stinker så ganske overordentligt af gylle, at det jager gæster bort.

Mange campingpladser klager over dette fænomen, flere dyreparker ligeså. Og langs adskillige badestrande er ulidelig odør med til at holde badegæster væk. Hertil kommer, at stort set de fleste vandløb landet over ikke lever op til EU’s vandrammedirektiver – og mange steder er så belastet af fosfor, kvælstof og andre efterladenskaber fra det konventionelle landbrug, at badning må frarådes. Ca. 30.000 husstande landet over er dagligt generet af de stadig større svinefarme – og på disse ejendomme er enhver form for udlejning til turister selvsagt ganske udelukket. De respektive kommuner skal være tøvende overfor yderligere tilladelser til et øget antal husdyr – og at der snarest rettes op på de skader, som allerede er sket.

Holger Ø. Mortensen

Gosmervej 81,
Præstholm Mark,
8300 Odder

Kilde/link