ForsideDebatindlægDebat: Landbrug og velstand: Ny teknologi skal sikre grøn vækst i landbruget

Debat: Landbrug og velstand: Ny teknologi skal sikre grøn vækst i landbruget

-

Af Eva Kjer Hansen , Fødevareminister (v)

Kør en tur ud på landet. De bølgende kornmarker er netop blevet høstet. Danmark har ydet sit lille bidrag til at mætte både mennesker og dyr.

Vækst er et gode. Også i landbruget. Vækst i landbruget er en af forudsætningerne for velstand i Danmark.

Vi bruger landbrugsproduktionen som afsæt til produktion i en lang række af vore internationale virksomheder såsom slagterierne, bryggerierne og mejerierne.

Vækst i landbruget er også en forudsætning for at kunne håndtere den ‘fødevarekrise’, som i det seneste års tid har ført til stærkt stigende priser på madvarer. Danske landbrug producerer også til et internationalt marked. De fødevarer, vi kan bidrage med, er også et skridt på vejen til at mindske sult og nød i verden.

Problemet er, at vækst i landbruget nogle gange kan være på kollisionskurs med nogle af vores ambitiøse miljømål. Det problem skal vi ud over.

Jeg mener, at det er muligt at øge landbrugets produktionsmuligheder, samtidig med at vi når vores miljømålsætninger.

Det er et spørgsmål om intelligent vækst, om grøn vækst. Det er nemt nok at kræve et dansk landbrug, der ikke påvirker sine omgivelser. Man skal bare lukke landbruget.

Hvis det skete, ville man i øvrigt opleve, at vore landskaber blev overladt til kæmpebjørneklo eller til uendelige parcelhuskvarterer. Det er heller ikke specielt morsomt.

Uintelligent nulvækst vil bestemt ikke være den rigtige vej at gå.

I stedet skal vi sørge for at bevare og pleje vore kultur- og naturlandskaber. Store dele af Danmarks jord egner sig glimrende til intensiv drift, med smukke bølgende kornmarker.

Andre dele af Danmarks jord er til gengæld skrøbelig, for eksempel nær vandløb. I stedet for at skære al jord over én kam er det vigtigt at målrette miljøindsatsen. Industrien har vist sig at være i stand til at øge sin produktion markant, samtidig med at miljøbelastningen er faldet betydeligt.

Og det samme vil være tilfældet for landbruget i de kommende år, det er jeg ikke i tvivl om.

Det afgørende er at udvikle ny teknologi over hele linjen. Ny teknologi skal sikre, at landbrugets affaldsprodukter, såsom gylle, kan bruges til blandt andet energiproduktion. Ny teknologi skal sikre, at bekæmpelsen af skadedyr sker med de bedste og mest skånsomme pesticider.

Det kræver derfor en massiv teknologisk satsning, både i nye slags planter, nye slags pesticider, nye slags foder, nye slags energiteknologi og så videre. Vi skal simpelthen gøre det lettere at foretage de investeringer, der skal til i landbruget.

Lettere at rejse kapital til nye anlæg og lettere at få dem godkendt. Lettere at bevilge midler til forskning i nye produkter, og lettere at tage dem i anvendelse.

Regeringen har netop taget hul på et stort arbejde, hvor vi vil se miljø, landbrugets erhvervsvilkår og investeringer under ét.

Det skal være slut med lappeløsninger, hvor man sidder i hver sit hjørne og prøver at løse problemer uden blik for helheden.

Bedre miljø og vækst i landbrugsproduktionen skal gå hånd i hånd.