ForsideLederLeder: Luk så det landbrug!

Leder: Luk så det landbrug!

-

Sendt til Politiken.
 
Det kan være lidt trættende igen og igen at skulle korrigere Eva Kjer Hansens udlægning af Dansk Landbrug (Politiken 26/8), men man har jo lov at håbe, at det hjælper lidt hver gang.
Ministeren fortæller, at "dansk landbrug har ydet sit lille bidrag til at mætte  både mennesker og dyr". Mest dyr skulle man tilføje. Mindst 85% af afgrøderne anvendes som dyrefoder. Der går seksten kilo foder til et kilo oksekød plus seksten kubikmeter godt drikkevand. Svinekød kræver ca. fire kilo foder og fire kubikmeter vand pr. kilo. Det siger sig selv, at markerne kunne mætte mange flere munde, hvis man dyrkede menneskemad i stedet for at spilde det meste på animalsk produktion. Dansk landbrug er reelt et fødevareforbrugende erhverv, der ikke som ministeren påstår, bidrager til at "mindske sult og nød i verden". Tvært imod fodrer vi svin med afgrøder fra ulandene på et areal ca. 2/3 af Danmarks landbrugsareal. Desuden kunne vi opfylde næsten alle vore Kyotoforpligtelser ved kun at forsyne hjemmemarkedet med kød, mælk og æg. Så meget bidrager landbruget til drivhuseffekten. Erhvervets vandforbrug svarer til husholdningerne i alle danske provinsbyer samt hovedstaden.
Trods denne belastning af miljø og ressourcer er erhvervet ikke rentabelt. Gælden er fordoblet på 10 år og svarer nu til næsten det halve af Danmarks statsbudget (300 mia.) Svineerhvervet har sat penge til  siden 2001 og egenkapitalen skrumpede med over 7 mia. de seneste to år.
Hvordan kan en minister seriøst mene, at man skal investere massivt her? Svin er og bliver lavteknologi, og i et højtlønsland som Danmark har denne produktion fremtiden bag sig. Ministeren erkender, at landbruget er på kollisionskurs med vigtige miljømål og sværger til "massiv teknologisk satsning" for at sikre at landbruget kan vokse uden at svine mere.
Eva Kjer har naturlovene imod sig. I alle de år, hvor industrien har nedsat sin miljøbelastning, har landbruget snorksovet trods massive offentlige tilskud til forskning og udvikling. Ministerens besværgelse om at udvikle "nye slags foder, energiteknologi, planter og pesticider" ser ud til at være en meget risikabel affære. Så risikabel, at der overhovedet ingen grund er til at bruge skatteydernes penge, selvom det jo nok er det hun helst vil. Den sikreste måde at gavne naturen, klimaet og økonomien er at lukke landbruget.
Det gør faktisk mere skade end gavn.
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88