ForsideDebatindlægDebat: landbrugets tilskud

Debat: landbrugets tilskud

-

Sendt til Horsens Folkeblad.

Christian Juhl  imødegår d. 30/8 mit læserbrev "De skrækkelige svinebønder" d. 26/8, men skyder temmelig meget ved siden af. C.J. mener at danske landmænd kan være "ekstra stolte af de 25 mia. kr., som eksporten af svinekød henter hjem i fremmed valuta til vor fælles husholdning."
Det er meget længe siden, at dansk landbrug bidrog til den fælles husholdning. Virkeligheden er, at landmændene hører til de dyreste bistandsklienter vi har, og deres eksportindtægter ender i deres egne lommer, ikke i den fælles kasse, som mange mærkværdigvis stadig synes at tro. Selv Axelborg spreder den myte, at eksporten gavner statsbudgettet. Men de to ting har intet med hinanden at gøre. Da svineavlerne ikke har haft overskud siden 2001, bidrager de kun negativt i kraft af de skattekroner, de modtager som følge af mere end 100 forskellige tilskudsordninger. Rentetilskud, ophørsstøtte, støtte til læhegn og slørende beplantning omkring gylletanke, vikarordninger, ungdomsfester, produktudvikling, miljøbetingede tilskud, anlæg af vådområder, omlægning til økologi, reduktion af kvælstofkvoten, udarbejdelse af grønne regnskaber, udtagning af jord, dræning og vanding, sædekorn og markfrø, forskellige demonstrationsprojekter, kulturelle aktiviteter i landdistrikterne, opretholdelse af ændret afvanding, innovation gennem udvikling, demonstration og investeringer, netværksaktiviteter, jordbrugere på visse småøer, fastholdelse og pleje af vådområder , pleje af græs- og naturarealer, braklagte randzoner langs vandløb og søer, miljøvenlig drift af vådområder, etablering af skov på landbrugsarealer , tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter, fastholdelse og pleje af vådområder og så videre og så videre og så videre…
Danske landmænd, der altså ikke kan tjene penge, kan næsten ikke rokke med ørerne uden at pengene fosser ud af statskassen og ind på kontoen. Om varer eksporteres eller leveres til hjemmemarkedet og på den måde overflødiggør import, er med hensyn til handelsbalancen ligegyldigt.
C.J. håber at et bæredygtigt landbrug fortsat kan bidrage til vores velfærdssamfund. Det håber jeg også. Men dansk landbrug er overhovedet ikke bæredygtigt. Alene importen af mange skibsladninger soja fra den tredje verden viser, at svineproduktion i hvert fald er alt andet end bæredygtig. Og i dag er det altså velfærdssamfundet, der bidrager til landbruget, ikke omvendt.

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88

Kilde/link