ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtte41 mio. i ekstra tilskud til landbruget

41 mio. i ekstra tilskud til landbruget

-

Effektivt Landbrug 27.08.2008

Samarbejde om klimaindsats

AgroTech har skrevet kontrakt med Videnskabsministeriet om at udvikle mere klimavenlig produktion

 

Videnskabsministeriet har indgået en resultatkontrakt med AgroTech, Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation.

Kontrakten skal føre til ny viden og metoder, så danske fødevareproducenter bliver i stand til at nedsætte deres miljøbelastning. Særligt udledningen af CO2 og andre drivhusgasser skal reduceres.

AgroTech skal blandt andet kortlægge og analysere CO2-påvirkningen i hele fødevarekæden.

Resultatkontrakten er indgået mellem GTS-instituttet AgroTech og Rådet for Teknologi og Innovation, der med sit klimaprogram styrker innovationskraften på flere teknologifelter.

Med denne kontrakt forpligter AgroTech sig til at udvikle og videreformidle viden og nye metoder samt konkrete værktøjer til mere klimaeffektiv produktion i fødevaresektoren – fra primærproducenter til forbrugere. Det gælder dyrkning, produktion, forarbejdning, logistik, emballering og håndtering i detailhandlen.

AgroTech udvider medarbejderstaben med fem højt specialiserede personer på fødevareområdet, der skal supplere AgroTechs 10 eksperter inden for klima- og miljøteknologi.

 

Kilde/link

EFFEKTIVT LANDBRUG