ForsideDebatindlægDebat: Venstres grønne linje

Debat: Venstres grønne linje

-

Forleden åbnede Anders Fogh og miljøminister Troels Lund Poulsen landets første naturpark i Thy. Det er ikke så meget, man hører til sidstnævnte.

I foråret gjorde sig dog bemærket med en skriftlig henvendelse til sine embedsmænd om, at en dårlig sag aldrig måtte forlade ministeriet uden at være omgivet af to gode.

Næstformanden for Danmarks Naturfredningsforening Poul Hald- Mortensen gjorde op til åbningen af naturparken opmærksom på, at naturen i Thy – og andetsteds i landet – var bedre beskyttet, da amterne havde kontrollen ( Politiken 22.8.). Med V’s kommunal- og regionalreform er det nu kommunerne, der skal holde øje.

Dengang måtte der kun bygges, hvis det ikke gik ud over natur, kultur eller landskab. Den restriktion er nu fjernet.

Der forlyder desværre ikke noget om, hvilke to gode sager ministeren havde med til Thy. Men i sin tale ved åbningen af naturparken røbede han regeringens planer om nedsættelse af et ministerudvalg bestående af hele syv af slagsen. – Mon der nogensinde er nogen regering, der har nedsat så mange udvalg og kommissioner som Foghregeringen? Så går tiden med det. – Dette ministerudvalg skal ifl g.

Troels Lund Poulsen gennemføre » en af de allerstørste miljøpolitiske satsninger, der er set i nyere dansk historie « . Det lyder jo lovende – selvom man i ikke aviserne har kunnet læse noget om, hvad disse Danmarkshistoriske satsninger skal gå ud på, og hvorfra pengene til at støtte dem skal skaffes.

Ikke en frø..

Men ud fra V’s egne vurderinger burde det jo i grunden være overfl ødigt med et sådant syvministersudvalg.

Vi husker jo alle, hvordan Fogh på partiets landsmøde i 2003 – under forsamlingens stormende jubel og klapsalver – udtalte disse miljøbevidste ord: » Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik ( der kostede 600 ansatte i miljøkontrollen deres stillinger). Den eneste, der har fået det ringere, er Svend Auken « – dvs. den politiker, som bragte dansk miljø- og energipolitik i front til fordel for såvel miljøet som for dansk miljøteknologi og – eksport. I øvrigt har der i tidens løb været nedsat adskillige udvalg, uden at det for alvor er lykkedes at få landbruget til at nedbringe belastningen af naturen med gødningsstoffer og gifte. Af samme grund rumler EU med retlige skridt mod Danmark. I foråret gav miljøministeren landbruget lov til at pløje naturarealer op svarende til halvdelen af Lolland- Falster og brugen af sprøjtegifte er ude af kontrol.

Det er således ikke ubegrundet, når Danmarks Naturfredningsforenings forkvinde Ella Maria Bisschop- Larsen frygter, at formålet med nedsættelsen af bemeldte udvalg er, at regeringen kan » redde tid « ( Information 23.8.) Anders Fogh har som bekendt foretaget mange badutspring i sit politiske liv. Et af de største må være hans » grønne « . Den 4.2.05 kommenterede han overfor dagbladet Information den globale opvarmning, som – hvis den ikke snart standses – kan få katastrofale følger for vore efterkommere, på denne overfl adiske og nedladende måde: » Klodens temperatur har tidligere bevæget sig op og ned.

Hvis man hver dag går og frygter en oversvømmelse, kan man se frem til en trist tilværelse « . For et år siden sejlede han så rundt i Grønland sammen med den tyske Bundeskansler Angela Merkel – dybt bekymret, som man kunne bivåne det i de tilkaldte tvaviser, over konsekvenserne af den globale opvarmning.

Har den mand dog slet ikke skam i livet?.