ForsideLandbrugets økonomiLandbrugsstøtteSvinebranchen belaster igen statsbudgettet. 90 ekstra millioner til kontrol

Svinebranchen belaster igen statsbudgettet. 90 ekstra millioner til kontrol

-

Eva Kjer Hansen har fraveget regeringens princip om strengere straffe for lovovertrædelser, når det gælder svinefabriksejerne. De er skyld i, at søerne stadig plages af skuldersår og i retten har det ikke været muligt at forfølge forbryderne.  Dette var genstand for et åbent samråd med ministeren d. 12 sept. Nu barsler ministeren med en mærkelig plan, der sigter på at ramme dyrlægerne, der skal kigges i kortene, fodi det formodes, at de ikke opfylder deres tilsynsforpligtelse. Ministeren har fundet 90 mio. kroner – en pæn slat til fordeling mellem landets svinefabrikker, der jo ret beset burde bekoste denne opgave selv. En del af minsterens penge skal gå til veterinærkontrollen og landmandens dyrlæge skal have pligt til at indberette besætninger med alvorlige skuldersår til Fødevarestyrelsen. Denne pligt har de nu haft hele tiden, men da de jo ikke er interesserede i at miste deres kunder, holder de nok lav profil her. Især de givtige sundhedsaftaler, der giver landmanden ret til at medicinere sine dyr selv, kan virke demotiverende for dyrlægen, når han står for at skulle indberette. Dyrklægernes dobbeltrolle bevares og der sættes ikke ind med eksterne kontrol af landmændene. Hvilket de sikkert er ganske godt tilfredse med.

Se pressemeddelse her

Kilde/link

Landbrugsavisen