ForsideDebatindlægDebat om stinkende svinestald.

Debat om stinkende svinestald.

-

Slap lovgivning forpester svineindustriens omgivelser.

I Viborg Stifts Folkeblad 27.9.08 kan man i en artikel læse, at gårdejer Anders Sørensen tager klager over hans svineindustri i Vridsted med ro.

Klagerne har tidligere medført, at den nu nedlagte Fjends kommune påbød ham at sænke lugtgenerne fra svineindustrien betragteligt, hvilket han ikke ønskede at rette sig efter, hvorfor han klagede til Skov- og Naturstyrelsen, hvor sagen nu – med opsættende virkning – har ligget og samlet støv i næsten to år. 

Nogle vil rimeligvis finde, at gårdejer Anders Sørensen optræder arrogant og udviser

en nærmest larmende ligegyldighed overfor de mennesker, der lider under de gener, hans svineindustri påfører dem.

Omgivelserne har bare at underordne sig hans jagt på profit. Ingen vrøvl. Sådan.

MEN – som gårdejeren udtaler til avisen, indordner han sig naturligvis under de regler og love, der gælder her i landet.

Nogle finder måske, at denne udtalelse lyder noget hul. Skulle den virkelig tages alvorlig, hvorfor rettede han sig så bare ikke efter kommunens pålæg – i stedet for at anke afgørelsen til Skov- og Naturstyrelsen?

Nu er den gode gårdejer jo ikke den eneste svineproducent i dette land, der lader hånt om de problemer, deres higen efter profit, påfører naturen, miljøet, dyr og mennesker.

Det kan de nemlig med sindsro gøre. Og tilmed fremhæve, at de overholder gældende love og regler til punkt og prikke for det erhverv, de udøver.

Hvordan kan det gå til?

Joh, så længe Dansk Landbrug har den indflydelse på udformning og indhold, som den har, på den lovgivning, der vedrører landbruget, kan svineproducenterne stort set tage det rolig og blæse på alle andre.

Det må undre den mere eftertænksomme del af befolkningen, hvordan det er lykkedes Dansk Landbrug at få regering og folketing til at vedtage en særskilt miljølov for landbrugsindustrien, medens der gælder en anden miljølov for al anden industri her i landet.

Var landbrugsindustrien blevet pålagt at følge sidstnævnte miljølov, havde naboerne til Anders Sørensens svineindustri ikke haft nogen problemer – det havde alene været Anders Sørensens.

Så havde han bare at indordne sig, eller lukke sin svineindustri. Sådan.

Flemming Pedersen

Medlem af Landsforeningen for Gylleramte

www.gylleramt.dk