ForsideBiogasbedragetMinisteren vrøvler videre om biogas

Ministeren vrøvler videre om biogas

-

Få hele billedet med

Eva Kjer Hansen, fødevareminister (V):

Det er let at skælde ud på landbruget, men man skal huske at få hele billedet med. Sådan lyder mit råd til Christian Ege, der beskylder landbruget for at udlede for mange drivhusgasser (Pol. 17.9). Med til billedet hører nemlig, at dansk landbrug har reduceret udledningen af drivhusgasser med 24 procent siden 1990.

Allerede i dag bliver biomasse i form af halm og gylle brugt til at producere energi med lavere CO2-udledning til følge. Faktisk udgør biomasse i dag en langt større andel af energiforsyningen end vindkraft. Og så er der endda et stort, uudnyttet potentiale i biomasse, hvor man især skal lægge mærke til, at biogas af husdyrgødning ikke blot er CO2-neutral, men faktisk medvirker til direkte reduktion af udslip af drivhusgasser.

 


Kommentar:

Produktion af biomasse i landbruget er ikke miljøneutral, tvært imod. Landbrugets bidrag til drivhuseffekten er 18 % af Danmarks samlede bidrag. Husdyrgødning er enormt drivhuseffektskabende. Køer udskiller enorme mængder af metan for eksempel.

Kilde/link