ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetNaturfredningsforeningen anmelder landmand for svindel. Landmanden skal betale

Naturfredningsforeningen anmelder landmand for svindel. Landmanden skal betale

-
Landbrugsavisen skriver:

Selv om landmanden havde fået to mio. kroner i erstatning for ikke at omlægge arealet, da en del af hans jord blev fredet, sendte han umiddelbart efter i foråret 2008 sine ansatte ud med traktorer og tungt maskineri for at så og gøde arealet.
Det opdagede Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland og meldte manden til Aalborg Kommune, der straks bad landmanden om at fjerne kunstgødning, græsfrø og sædekorn fra de arealer, der er udlagt til våd mosenatur.

Kilde/link

Landbrugsavisen