ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderGodkendte pesticider udvaskes til vandmiljøet

Godkendte pesticider udvaskes til vandmiljøet

-

En ny rapport viser allerede i indledningsfasen, at godkendte sprøjtemidler udvaskes. Resultaterne skal danne basis for indgreb fra miljøstyrelsens side. Man må undre sig over at stofferne er godkendt, uden at man har sikret sig imod udvaskning. På hjemmesiden for rapporten skriver man bl.a:

Foreløbige resultater viser, at:

  • Af de 36 pesticider, der er blevet udbragt, blev de otte (clopyralid desmedipham, linuron, florasulam metsulfuron-methyl, thiamethoxam, triazinamin-methyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999–2007.
  • 10 af de udbragte stoffer eller nedbrydningsprodukter heraf gav anledning til en markant udvaskning. Ethofumesat, bentazon, propyzamid, glyphosat, dettes nedbrydningsprodukt AMPA, metamitron, dettes nedbrydningsprodukt metamitrondesamino, azoxystrobin, dettes nedbrydningsprodukt CyPM, samt nedbrydningsprodukter fra henholdsvis metribuzin, terbutylazin, pirimicarb og rimsulfuron blev udvasket fra rodzonen (1 meter under terræn, herefter m.u.t.) i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l. På nær gældende metribuzins, rimsulfurons and terbutylazins nedbrydningsprodukter var udvaskningen primært begrænset til 1 m u.t., hvor stofferne hyppigt blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn.
  • Andre 18 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg 0,1 µg/l

 

Den trykte rapport koster 200 kr. men kan gratis hentes elektronisk her

Kilde/link

Se rapportens hjemmeside her