ForsideDebatindlægDebat: Fup med landmænd - sproget - og ministren

Debat: Fup med landmænd – sproget – og ministren

-
En serie af debatindlæg fra Jydske Vestkysten gengives herunder


Fup med landmænd

 D. 4. dec. 2008 skriver Kjeld Hansen, journalist og forfatter i Jydske Vestkysten:

 

I en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet (28.11) meddeles det, at udbetalingen af den årlige gavecheck til Danmarks ”57.000 landmænd” nu går i gang.

“57.000 landmænd” vil i løbet af december modtage omkring 8 milliarder kroner i landbrugsstøtte, påstår Fødevareministeriet.

Det er meget langt fra at være sandt. Ikke de 8 mia. kr., hvor utroligt beløbet end kan forekomme. Derimod er det mange, mange år siden, der var “57.000 landmænd” i dagens Danmark.

Det rigtige antal er 15.300. Så få personer lever faktisk i dag af at drive landbrug på fuld tid. Og de bliver færre og færre. Allerede i 2015 vil antallet være reduceret til 9.100. Det viser tal fra både Dansk Landbrug og Fødevareøkonomisk Institut.

Til dem kan man så lægge et broget udvalg af de såkaldte “deltidslandmænd”, men flere end 22.700 udgør de ikke. Altså mangler der stadig 19.000 støttemodtagere for at nå op på Fødevareministeriets “57.000 landmænd”.

Hvem finder vi i denne restgruppe? Den består af ganske almindelige mennesker med en smule jord (under 10 hektar). Gruppen rummer f.eks. skolelærere, journalister, pensionister, IT-specialister og mange flere.

Definitionen på en landmand er en person, der lever af at drive landbrug. Så enkelt er det. På samme måde som det ikke kvalificerer til at kalde sig gartner, at man har en have, eller maskinarbejder, at man kan svejse to stykker jern sammen.

Men i Fødevareministeriets verdensbillede er enhver, der ejer jord, en landmand. Om det så er fængselsvæsenet, gamle Mærsk Mc-Kinney Møller, en golfbane i Korsør eller nordsjællandske direktørfruer med egen ridehest og halvanden hektar græsmark. De er alle landmænd.

Hvad går det ud på?

Svaret er enkelt. Om man så skal øve vold mod sproget eller spilde nogle millioner støttekroner, gælder det om at skaffe kunder i butikken. For Fødevareministeriet er det jo en kamp på liv og død. Man kan næppe forsvare at opretholde et helt ministerium for bare 9.000 mennesker?

Derfor er der “57.000 landmænd” i Danmark.

 


 
Svar fra Eva Kjer Hansen. Bragt d. 6. dec. 2008 i JydskeVestkysten

Definitionen på en landmand er en person, der lever af at drive landbrug. Så enkelt er det.

Sådan skriver journalist og forfatter Kjeld Hansen i Jydske Vestkysten

Hvis definition, må jeg så spørge?

I nudansk ordbog er en landmand »en person, der er beskæftiget indenfor landbruget eller driver landbrug.« Jeg må derfor gå ud fra, at Kjeld Hansens definition er selvopfunden, og dermed skrider hele fundamentet for hans påstande i indlægget »Ministeriets tal er fup«. Faktisk kan man med en vis rimelighed anføre, at det er Kjeld Hansens til lejligheden opfundne definition, der er fup.

Det, Kjeld Hansen åbenbart ikke har forstået, eller ikke vil forstå, er, at landbrugsstøtte bliver givet til at dyrke eller pleje et givent areal. Det bliver altså ikke givet som en blankocheck til folk med en bestemt titel.

Kjeld Hansen titulerer sig selv journalist og forfatter i indlægget 4. december. Tidligere har han kaldt sig miljøekspert. I andre indlæg kalder han sig direktør. Og andre steder igen foredragsholder. En ordentlig bunke titler for en mand, som hævder, at man kun må kalde sig landmand, hvis man lever af det erhverv alene. Man må spørge sig selv, hvilken af Kjeld Hansens mange titler, der ifølge ham selv, er den rigtige? Kjeld Hansen og hans fup


Kjeld Hansen svarer i Jydske Vestkysten d. 9. dec. 2008:Noget overraskende er det at læse i JV 6.12., at fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) må ty til en ordbog for at finde ud af, hvad en landmand egentlig er. Selvfølgelig er det en person, der lever af at drive landbrug. Hvad ellers? På baggrund af så massiv en sproglig usikkerhed er der ikke noget at sige til, at ministeren kan finde på at udsende pressemeddelelser, hvori der figurerer »57.000 landmænd« i Danmark. Der er mange år siden, at det antal var korrekt. Rigtig pinligt bliver det, når ministeren gør sig lystig over den definition, jeg anvendte i mit indlæg »Ministerens tal er fup« (JV 4.12.). Det var nemlig ministeriets egen definition. Og det er samme definition, der bruges af Fødevareøkonomisk Institut, Danmarks Statistik, Landbrugsraadet og Dansk Landbrug. Ingen af disse institutioner ville drømme om at påstå, at der skulle være flere end 15.300 heltidslandmænd i Danmark. Dertil kan man så lægge 22.700 jordejere, der ejer mindre end 10 hektar. Men der mangler stadigvæk 19.000 støttemodtagere for at nå op på Kjer Hansens »57.000 landmænd«. Ministeren påstår videre, at de 8,3 mia. kr., der udbetales i årlig landbrugsstøtte herhjemme, uddeles »til at dyrke eller pleje et givent areal«. Den formålsparagraf må hun selv have opfundet. I EU-traktatens artikel 33 står der klart og entydigt, at hovedformålet med landbrugsstøtten er at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard. Derfor kan det forekomme urimeligt, at ministeren sender millionbeløb til bl.a. fængselsvæsenet, Mærsk Mc-Kinney Møller, en golfbane i Korsør eller de mange nordsjællandske velhavere med deres dyre rideheste og halvanden hektar hestefold. Jeg tør godt påstå, at hverken i almindelig sprogbrug – eller blandt alverdens ordbøger – er der nogen, der ville drømme om at kalde disse modtagere af ministerchecken for »landmænd«. Altså lige undtagen Eva Kjer Hansen. Hun har brug for alle de kunder, der kan skrabes sammen til sit støtteministerium. Også selvom de intet har at gøre med den ægte definition på en landmand.