ForsideBiogasbedragetTo et halvt års nedtur

To et halvt års nedtur

-

Rettet udgave af artikel Bragt i Bornholms Tidende torsdag d. 11. december 2008. Enkelte fejl i kronologien er korrigeret d. 28/12 2008.

Sagen om IT factory, Roskilde Bank og Biokraft har en ting til fælles. Det lykkedes alt for længe for direktørerne at bilde offentligheden og aktionærerne ind, at alt var i sin skønneste orden. Men pludselig sprang ballonen med milliontab til følge.

Forskellen er, at de to første eksempler kun berører private investorer. Ved Biokrafts kollaps taber offentligheden mange millioner. Det gør sagen meget alvorligere og kalder på en grundig undersøgelse af forløbet. Ud fra Biokrafts egne pressemeddelelser og artikler i pressen har jeg sammenstykket to et halvt års nedtur. Biokrafts historie i grove træk:

Pressemeddelelse fra Biokraft , den 30. juni 2006:

»Biokrafts bestyrelse har i dag til formiddag fået gennemgået biogasprojektets stade, og kan med tilfredshed konstatere, at biogasanlægget, som har været udsat for midlertidige problemer, gennemføres i overensstemmelse med den fastlagte hovedtidsplan og økonomiske ramme«.

Det lyder jo lovende, men lad os se hvordan det gik. Den 14. august 2006 skriver man optimistisk:

»Efter en måneds tid forventes det, at gassen har en sådan kvalitet, at den kan anvendes i gasmotorerne og elproduktionen begynde«.

Så gik der knap en måned. Den 8. september 2006 skriver man – igen:

»Efter en måneds tid forventes det, at gassen har en sådan kvalitet, at den kan anvendes i gasmotorerne og elproduktionen kan begynde«.

Men lige lidt hjalp det, for den 16. november 2006 måtte man konstatere at:

»Idriftsættelsen af biogasanlægget fortsætter, og i november måned er gjort følgende fremskridt:

– Afsvovling af biogassen er under indkøring«.

Det betød, at elgeneratorerne ikke kunne køre endnu. Et par måneder senere, den 10. januar 2007, må man indrømme:

»Afsvovlingsenheden har ikke fungeret som forventet, og det er besluttet at udskifte denne enhed med en ny og større, der leveres ultimo januar 2007«.

Men lige lidt hjælper det. For den 19. februar 2007 laver man en ny aftale med milliardæren Gunner Ruben, der stod bag det konkursramte Bioscan. Man meddeler at:

»Aftalen sikrer, at biogas- og separationsanlægget færdiggøres inden for den investeringsramme, som Biokraft har truffet anlægsbeslutningen på.

Anlægget forventes afleveret til Biokraft efter en gennemført afleveringsprøve inden for 4-6 uger«.

 

Men  hverken tids- eller investeringsramme holdt. Efter kun 9 uger, den 30. maj 2007 skriver man til pressen:

»Generalforsamlingen er informeret om, at man også for året 2007 må forvente et underskud, idet anlægget først forventes kommercielt klart i 2. halvår (..) På generalforsamlingen er vedtaget en kapitalforhøjelse, idet aktiekapitalen hæves fra 12,5 til 14 mio. kr. Kapitalforhøjelsen etableres ved at Driftsselskabet af 26. januar 2007 indtræder som aktionær. Kapitalforhøjelsen skal medvirke til at sikre, at anlægget kan færdigidriftsættes som planlagt uden yderligere låneoptagelse."

Men nu begynder pengene for alvor at fosse ud af selskabet: 9 måneder senere skal man bruge penge, mange penge. Den 5. marts 2008 skriver man til pressen:

»Biokrafts bestyrelse har på sit møde den 4. marts 2008 vedtaget at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at der foretages en kapitalforhøjelse i Biokraft A/S på op til 18,0 mio. kroner«.

Seks uger senere lyder der igen optimistiske toner fra direktøren.

Den 24. april 2008 citerer Effektivt Landbrug direktør Sjøberg for, »at Biokraft generelt er inde i en god udvikling, hvor der produceres mere og mere strøm, og hvor der hele tiden kommer bedre styr på detaljerne i teknikken. Biokraft har netop fået en økonomisk indsprøjtning på 16 millioner kroner, som sikrer, at anlægget kan køre videre uden gæld«.

Sagde direktøren.

Overskud blev der ikke tale om.

18. oktober 2008 udtaler Thomas Thors til Bornholms Tidende: »Nu har vi fået den højteknologiske del til at virke efter den »svejtsiske« metode. Det er en svejtsisk forsker, der har arbejdet med det. Det betyder, at vi producerer store mængder rent vand nu«.

Metoden består i at man lader være med at rense gyllen for nitrat, da denne proces ikke virker. Og så kalder man altså dette forurenende vand for »rent vand«. Nitrat forårsager iltsvind, algevækst og tilgroning af værdifuld, næringsfattig natur.

Nu går det fremad: Den 27. oktober 2008 skriver man:

»Gang i gasmotorerne – Der har igennem længere tid været problemer med svovlfilteret på Biokraft , hvilket har medført, at den producerede biogas ikke har været ren nok til gasmotorerne. (…) Nu renses gassen igen tilstrækkeligt til, at motorerne kan køre, i øjeblikket er anlægget oppe på ca. 20 procent kapacitet«.

En måned senere, den 28. november, sættes værket til salg. Køberen skal regne med at investere ca. 15 mio. på den »sidste færdiggørelse«. Man forudser et milliontab, da aktierne intet er værd. Østkraft, som er ejet af den bornholmske befolkning, ejer de fleste aktier.

Fem dage senere går Biokraft i betalingsstandsning. Kassen er tom.

Men så sker miraklet. Svejtsermetoden sikrer pludselig at værket kører. Meddelelsen kommer hverken fra direktør eller bestyrelsesformand, men fra medarbejderne. Ledelsen er meget, meget tavs.

Nu skal det nok gå. Værket skal ikke sælges, mener flere. Man smider da ikke guld på gaden! Overskuddet venter lige om hjørnet!

Har vi hørt den sang før?

 

Se TV klip fra TV2 –  Bornholm

 Kilde: Biokrafts pressemeddeleser kan ses her

 

 

Kilde/link

TV2 Bornholm