ForsideBiogasbedragetRevisor: Biokraft havde ingen ansatte

Revisor: Biokraft havde ingen ansatte

-
BDO har udarbejdet et notat om Biokraft som sickpigs.dk gerne viderebringer. Det fremgår al.a. at der ikke er tilknyttet medarbejdere til Biokraft, så de, der arbejder der, må antages at modtage løn andetsteds fra. Man skriver :

Det fremgår af årsrapporten for Biokraft A/S, at der ikke er tilknyttet medarbejdere til denne virksomhed og medarbejderne det derfor antages de lånes hos andre. Det bør undersøgers om dette indlån afregnes på markedsvilkår.

 

Læs hele notatet her

Kilde/link