ForsideBiogasbedragetVestjyske landmænd vil have tredobbelt hektarstøtte for at gøre en miljøindsats

Vestjyske landmænd vil have tredobbelt hektarstøtte for at gøre en miljøindsats

-

Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer

AgroTech har i samarbejde med DJF ved Aarhus Universitet, Landscentret, Vestjydsk Landboforening samt Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner udsendt slutrapport for et forprojekt til dækning af grundlaget for igangsætning af pileproduktion i storskala i oplandene til Nissum og Ringkøbing fjorde.

Rapporten anbefaler, at der iværksættes pileproduktion i storskala, idet der er samfundsmæssige gevinster i form af reduceret kvælstofudvaskning og CO2 udledning. Rapporten peger på, at en engangsstøtte til etablering af pileproduktion på 5.200 kr. pr. ha kan være et redskab til at få landmændene til at dyrke pil. Isoleret set er en støtte i dette niveau en billig måde at reducere kvælstofudvaskning på.

Der stiles efter at igangsætte pileproduktion på 1.500 ha i de udpegede områder, og de første 44 landmænd har allerede tilkendegivet deres interesse.

Projektet har modtaget støtte fra Region Midtjylland.

Kilde/link

Læs om projektet her