Så skal vi til lommerne. EU tillader statsstøtte på 3.75 mio. pr. landbrug

 EU-Kommissionen har som konsekvens af finanskrisen indført nye, udvidede regler for statstøtte til erhvervslivet.

Medlemslandene må nu give statsstøtte på op til 3,75 mio. kr. pr. virksomhed. Derudover må der gives støtte i form af rentetilskud.

 

Kilde/link

Landbrugsavisen