ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetTilsynsresultater sendes i høring hos landmanden...

Tilsynsresultater sendes i høring hos landmanden…

-

En mail fra kommunen lyder som nedenstående:

Som nævnt i min e-mail af 23. december 2008 kunne sagen om miljøtilsyn på Allindemaglegården ikke afsluttes i december. Vi regner stadig med at det nås her i den sidste del af januar.

Den normale procedure er ganske rigtigt, at ejer får tilsynsresultatet i høring.

På grund af jul/nytår havde Kim Kjær Knudsen frist helt til den 15. januar 2009. Så jeg vil tro at Pernille Crone, som er sagsbehandler på tilsynsagen, snart afslutter sagen. Herefter får du tilsendt akterne.


Venlig hilsen

xxx
Miljøsagsbehandler