ForsideBiogasbedragetLemvig Biogasanlæg leverer alt for dyr varme til Lemvigs borgere

Lemvig Biogasanlæg leverer alt for dyr varme til Lemvigs borgere

-

I 1998 klagede det borgerejede fjernvarmeselskab i Lemvig til Energitilsynet over at de skulle bvetale overpris for den varme, de modtog fra Lemvig Kraftvarme A/S, der aftager al biogassen fra det landmandsejede Lemvig Biogas a.m.b.a. Det fremgår af sagsakterne, at Lemvig Kraftvarme i 1996/97 producerede varme til 427 kr. pr Mwh. Lemvig Varmeværk kunne selv producere varme til under det halve, nemlig 193,3 kr pr Mwh. Over en femårig periode havde varmekunderne således betalt en overpris til biogasværket på 18 mio. kroner. Trods flere klager blev biogasanlæggets ret til den høje prisfastsættelse ikke anfægtet.

Man vil dog fra Lemvig Varmeværks side forsøge at presse prisen ned efter 2013, hvor den nugældende kontrakt udløber. Formanden Jens Gielsgaard udtalte til Lemvig Folkeblad d. 16. oktober 2007, at man satser på at nå en pris for gassen, der svarer til, at varmeværket fyrede med flis. En fjerdedel af varmen kommer fra biogasanlægget, som også tidligere er blevet beskyldt for at forlange overpris. Biogasanlægget fik dog medhold. Ikke desto mindre betyder anvendelsen af biogassen en væsentligt merpris pr. forbruger af varme fra Lemvig varmeværk.

 

Se billeder fra værket  her

 

 

Kilde/link

Energitilsynets hjemmeside